Actualiteit

Ordonnantie van 29 oktober 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristische logies als gevolg van de Covid-19-gezondheidscrisis

Op 16 oktober heeft het Brussels parlement op voorstel van de regering de verlenging goedgekeurd van de opschorting van de ... [10.11.2020] AVCB

Loonsverhoging ambtenaren: eenmalige premie voor het gemeentepersoneel van 500 euro bruto in 2020, komende onderhandelingen voor 2021-2024, gedeelde inspanning tussen Gewest en gemeenten.

[09.11.2020] AVCB

Aanvullende instructies van 30 oktober 2020 bij de omzendbrief van 27 juli 2020 betreffende de opmaak van de gemeentebegrotingen 2021 – analyse van de impact van de gezondheidscrisis.

Ter herinnering: in de omzendbrief van 27 juli 2020 betreffende de opmaak van de gemeentebegrotingen voor het dienstjaar ... [09.11.2020] AVCB

Brulocalis werkt fiches “Covid en Plaatselijke Besturen” en “Covid-19 en economische maatregelen” bij.

Deze fiches willen u up to date houden en u informeren om uw werk en uw beslissingen te vergemakkelijken. [06.11.2020] AVCB

Herneming van de PCR-testen in woonzorgcentra en geleidelijke invoering van antigeen sneltesten

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 5 november de strategie in het Belgisch testbeleid aangepast. ... [06.11.2020] CPAS

Ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen

De ordonnantie wijzigt de Nieuwe gemeentewet om de gemeenten de mogelijkheid te geven virtuele vergaderingen te houden (via ... [05.11.2020] AVCB

[Covid-19 De OCMW's en hun medewerkers zijn meer dan ooit aanwezig in het licht van de crisis

Als gevolg van de nieuwe beslissingen van het overlegcomité van vrijdag 30 oktober ll. wil de POD MI de OCMW’s helpen om ... [05.11.2020] CPAS

[COVID-19] Sluitingen en verbodsbepalingen uit het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 28.10.2020

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een nieuw besluit aangenomen met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus ... [29.10.2020] AVCB

Mededeling van de Interministeriële conferentie Volksgezondheid en het corona-regeringscommissariaat van 28 oktober. De mededeling heeft ook betrekking op de maatschappelijke werkers van het OCMW.

De Interministeriële conferentie Volksgezondheid en het corona-regeringscommissariaat zijn zeer bezorgd over de sterke groei ... [29.10.2020] CPAS

Blijvende vrijwaringsmaatregelen voor de rusthuizen noodzakelijk

Onbegrijpelijk gebrek aan budgettaire ruimte voor 2021. Schadelijke opschorting van de preventieve screening. [29.10.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links