Actualiteit

Kadastraal percelenplan en kadastrale legger via Urbain

[05.08.2010] -

Europese Week van de Lokale Democratie 2010 - van 15 tot 22 oktober

De eerste folder is beschikbaar. [19.07.2010] AVCB

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

Overheid moet meer vat krijgen op de huisvesting

Eind april had staatssecretaris voor huisvesting Christos Doulkeridis een ontmoeting met de gemeenten in de lokalen van hun ... [15.07.2010] AVCB

Duinkerke 2010: twee verklaringen over duurzame ontwikkeling en klimaat

Van 19 tot 21 mei 2010 vond in Duinkerke de 6e Europese conferentie duurzame steden plaats. Meer dan 1.800 deelnemers uit ... [15.07.2010] AVCB

Sint-Agatha-Berchem ontvangt Senegalese gemeenten

In het kader van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking [15.07.2010] AVCB

OCMW's zijn gekant tegen de regionalisering van sociale fondsen en subsidies

Brief van de OCMW's aan de verschillende ministers en onderhandelaars van de volgende federale meerderheid. [14.07.2010] AVCB

Openbare onderzoeken : veranderingen vanaf 15 juli 2010

De Regering preciseert de modaliteiten van bekendmaking van de axonometrie voor bepaalde projecten en verplicht de gemeente ... [30.06.2010] -

Algemene Vergadering 2010

Op 16 juni vond de Algemene Vergadering van de VSGB plaats, rond het dubbele thema van de rol van de gemeenten in de externe ... [25.06.2010] AVCB

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiële middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links