Actualiteit

Asielzoekers: Afdeling OCMW ontmoet afgevaardigde voor opvangplaatsen

[08.06.2010] CPAS

Attractiviteitsplan voor verpleegkundigen: het anwoord van de minister

Het overblijvende geld van het sociaal akkoord zal onder de ziekenhuizen en rusthuizen verdeeld worden. [08.06.2010] CPAS

Huwelijk: getuigen blijven verplicht

De VSGB vraagt de aanwezigheid van getuigen te behouden om schijnhuwelijken te verhinderen. [08.06.2010] AVCB

Toegang tot bevolkingsregister: gevaar voor misbruik

[08.06.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de omzendbrief verduidelijkt maar lost niet alle problemen op

Er is een verklarende omzendbrief verschenen, maar die volstaat niet. De lacunes van het huidige systeem werden aangestipt ... [20.05.2010] AVCB

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen: aansprakelijkheid van de instelling wordt voorgesteld

Op 28 april 2010 nam onze Vereniging, samen met de VVSG, deel aan een onderhoud met de strafrechtspecialist, hoogleraar Raf ... [12.05.2010] AVCB

Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW

De Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW richtte de schijnwerpers op de impact van de economische crisis op de Brusselse ... [23.03.2010] CPAS

Herverdeling van de taken tussen gemeenten en Gewest

De VSGB werd gehoord in het comité der wijzen. [23.03.2010] AVCB

Asielzoekers: opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis

Om het hoofd te bieden aan een zware overbelasting van het netwerk heeft Fedasil op 16.10.2009 een instructie genomen betreffende ... [17.12.2009] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links