Actualiteit

Op straat geen mondmaskerplicht meer in Brussel, behalve uitzonderingen

Minister-president Rudi Vervoort heeft in de Gewestelijke Veiligheidsraad van 7 juni beslist om de algemene mondmaskerverplichting ... [10.06.2021] AVCB

Een nieuw Europees programma ter bevordering van burgerparticipatie en gelijke kansen

Het nieuwe programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" wordt door de Europese Unie gelanceerd. Het is een bundeling ... [01.06.2021] -

3 seconden afleiding in het verkeer kunnen pijnlijke gevolgen hebben

5 tot 25% van de verkeersongevallen zou gebeuren omdat de bestuurder is afgeleid. [31.05.2021] -

Nieuwsbrief nr. 123 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 123 is zopas verschenen. [27.05.2021] AVCB

Vanaf 1 juni - Bescherming van kwetsbare personen gedigitaliseerd.

Op 1 juni 2021 lanceert de FOD Justitie een nieuwe e-service waarmee burgers en professionelen beschermingsdossiers van kwetsbare ... [26.05.2021] -

Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – brief aan Pascal Smet

[21.05.2021] AVCB

Stad 30 op punt gesteld

Op 17 mei heeft Brulocalis in samenwerking met Brussel Mobiliteit en minister Elke Van den Brandt een vergadering belegd ... [21.05.2021] AVCB

Online event "Cybersecurity en gegevensbescherming : de uitdagingen voor de lokale besturen"

Online event - Een colloquium van Brulocalis i.s.m. Ethias [20.05.2021] AVCB

Sensibiliserende workshops rond digitale inclusie

[11.05.2021] -

Gecoördineerde organieke wet voor de Brusselse OCMW’s bijgewerkt

[07.05.2021] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links