Actualiteit

De pandemiewet is in werking getreden – gevolgen voor de Brusselse lokale besturen

De wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie is op 14 september 2021 in ... [20.09.2021] AVCB

BeFUS vzw, het Belgisch Forum voor Veiligheid en Preventie in de Steden, roept voor de lokale verkozenen drie nieuwe diensten in het leven.

BeFUS heeft deze gezondheidscrisis aangegrepen om haar dienstenaanbod en haar communicatie te herzien. De vzw heeft voor ... [16.09.2021] -

De Brusselse OCMW's roepen op tot snelle vaccinatie van het rusthuispersoneel

Zij staan achter het principe van het CST, maar hebben bedenkingen bij de toepassing ervan in de rusthuizen [15.09.2021] CPAS

Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse ... [07.09.2021] AVCB

Toeristische logies: arrest van de Raad van State van 29 april 2021

Op 29 april 2021 heeft de Raad van State een arrest uitgesproken betreffende het toeristische logies en heeft meer bepaald ... [30.08.2021] -

Brulocalis zoekt: een adviseur voor onze Dienst Duurzame Stad (M/V)

[18.08.2021] AVCB

Nieuwsbrief nr. 124 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 124 is zopas verschenen. [04.08.2021] AVCB

NextGenerationEU: Europese Commissie keert 770 miljoen EUR aan voorfinanciering uit aan België

De Europese Commissie heeft vandaag 770 miljoen EUR aan voorfinanciering uitgekeerd aan België, wat overeenkomt met 13 % ... [03.08.2021] -

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid nr 61 is uit

Nr 61 van ons tijdschrift staat online [27.07.2021] AVCB

Toegang tot fiscale gegevens voor de gemeenten

Het Wetboek van de inkomstenbelasting werd gewijzigd om de gemeenten toegang te kunnen geven tot fiscale gegevens. Deze wetswijziging ... [26.07.2021] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links