Actualiteit

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende bouwplaatsen op de openbare weg.

Brulocalis heeft namens de Brusselse plaatselijke besturen een schrijven gestuurd naar minister Elke Van den Brandt met een ... [23.07.2021] AVCB

Overstromingen: de UVCW roept de andere Belgische gemeenten op tot solidariteit

Naar aanleiding van de rampzalige overstromingen in het oosten van België roept de Union des Villes et Communes de Wallonie ... [23.07.2021] -

Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, ... [23.07.2021] -

Brulocalis betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers en de plaatselijke besturen van de gemeenten die door de overstromingen getroffen zijn

In deze dagen na onze nationale feestdag, en een week na de overstromingen die België en andere Europese landen hebben getroffen, ... [22.07.2021] AVCB

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

De circulaire van 12 juli 2021 informeert de (meer)gemeentelijke vzw's die vóór 1 september 2018 zijn opgericht over de modaliteiten ... [22.07.2021] -

Dossier Pensioenen: Brulocalis interpelleert de Minister van Pensioenen over de 2e pijler en de beëindiging van de groepsverzekering door Belfius en Ethias

In haar zoektocht naar oplossingen voor de plaatselijke besturen, en na ontmoetingen met de verschillende betrokkenen van ... [07.07.2021] AVCB

Workshop “Digitale armoede begrijpen en herkennen”: nieuwe data in juli en september

Omdat u voor de junisessies van de workshops “Digitale armoede begrijpen en herkennen” uw interesse hebt betoond en omwille ... [28.06.2021] -

De uittreksels uit het Centraal Strafregister hebben vanaf 22 juni 2021 een elektronische handtekening

De uittreksels uit het Centraal Strafregister zullen vanaf 22 juni 2021 om 16u. een elektronische handtekening bevatten. ... [21.06.2021] AVCB

Op straat geen mondmaskerplicht meer in Brussel, behalve uitzonderingen

Minister-president Rudi Vervoort heeft in de Gewestelijke Veiligheidsraad van 7 juni beslist om de algemene mondmaskerverplichting ... [10.06.2021] AVCB

Een nieuw Europees programma ter bevordering van burgerparticipatie en gelijke kansen

Het nieuwe programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" wordt door de Europese Unie gelanceerd. Het is een bundeling ... [01.06.2021] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links