Actualiteit

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen: aansprakelijkheid van de instelling wordt voorgesteld

Op 28 april 2010 nam onze Vereniging, samen met de VVSG, deel aan een onderhoud met de strafrechtspecialist, hoogleraar Raf ... [12.05.2010] AVCB

Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW

De Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW richtte de schijnwerpers op de impact van de economische crisis op de Brusselse ... [23.03.2010] CPAS

Herverdeling van de taken tussen gemeenten en Gewest

De VSGB werd gehoord in het comité der wijzen. [23.03.2010] AVCB

Asielzoekers: opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis

Om het hoofd te bieden aan een zware overbelasting van het netwerk heeft Fedasil op 16.10.2009 een instructie genomen betreffende ... [17.12.2009] -

Biometrie in de paspoorten

Demonstratie over de registratie van de digitale vingerafdrukken en foto's voor de paspoorten. [29.05.2009] -

Europese Week van de Lokale Democratie

De VSGB neemt deel aan dit initiatief! [27.02.2008] AVCB

Forum "Vrachtverkeer in de stad"

in samenwerking met Mobiel Brussel [20.12.2007] AVCB

Huurtoelage - stappen ten aanzien van de regering

ontwerpbesluit ter vergemakkelijking van de toegang tot huisvesting [10.12.2007] AVCB

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie

Herfstontmoeting van de Afdeling OCMW [15.11.2007] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links