Opdrachten

De afdeling Maatschappelijk Welzijn vertegenwoordigt de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn bij de politieke instanties van het land, brengt de ervaringen van de Brusselse OCMW's bijeen en biedt de nodige ondersteuning in de uitvoering van hun activiteiten.

Deze taken krijgen concreet vorm in politieke actie enerzijds en begeleiding en advies aan de OCMW's anderzijds.

Laatste bijwerking

31.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links