Bijstand en advies

Naast belangenbehartiger van de Brusselse OCMW's zorgt de Federatie van Brusselse OCMW’s dankzij haar studiedienst ook voor begeleiding, advies, vorming en informatie. 

De studiedienst beantwoordt namelijk telefonisch of schriftelijk de vragen van de OCMW’s rond juridische, administratieve en financiële kwesties of met betrekking tot beheer.  

De Federatie verzamelt geregeld mensen rond de tafel, in de vorm van werkgroepen, studiedagen of vormingen voor mandatarissen, leidinggevend personeel en maatschappelijk werkers. 

De adviseurs bezorgen de OCMW's allerlei documenten, modelbeslissingen of -reglementen. Door middel van omzendbrieven wordt de aandacht van de OCMW's gevestigd op belangrijke wijzigingen van wetgeving of reglementen die op stapel staan of op de toepassing van nieuwe bepalingen. 
 
Naast enkele specifieke publicaties geeft de Federatie regelmatig een nieuwe OCMW-gids uit. Ze levert ook bijdragen voor "CPAS+", een tijdschrift van zustervereniging UVCW.  
 
Tot slot heeft de Federatie in 2006, met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de website www.ocmw-info-cpas.be gecreëerd, waarop heel wat informatie staat over de bijstand en de dienstverlening aan de 19 Brusselse OCMW's. 
 

De interne commissies  

De Federatie van Brusselse OCMW’s coördineert de werkzaamheden van verscheidene commissies: 

  • de commissie Socioprofessionele Inschakeling, die zich toelegt op alle kwesties die betrekking hebben op het werk van de OCMW's rond SPI 
  • de Juridische Commissie, die zich buigt over alle juridische kwesties aangaande de toepassing van de diverse wetgevingen die de OCMW's aanbelangen 
  • de commissie Derde Leeftijd, die problemen behandelt aangaande de werking van de OCMW-diensten voor bejaarden 

Laatste bijwerking

23.09.2021
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links