Bijstand en advies

Naast de opdracht van verdediging van de Brusselse OCMW's zorgt de afdeling Maatschappelijk Welzijn dankzij haar studiedienst ook voor begeleiding, advies, vorming en informatie.

Bijstand en advies

 

Deze dienst beantwoordt namelijk telefonisch of schriftelijk de vragen die door de OCMW's worden gesteld i.v.m. juridische, administratieve en financiële kwesties of met betrekking tot beheer.

 

Vorming en informatie

 

De afdeling organiseert geregeld vergaderingen: dat kunnen werkgroepen zijn, studiedagen of vormingen voor mandatarissen, leidinggevend personeel en maatschappelijk werkers.

De adviseurs bezorgen de OCMW's allerlei documenten, modelbeslissingen of -reglementen. Door middel van omzendbrieven wordt de aandacht van de OCMW's gevestigd op belangrijke wijzigingen van wetgeving of reglementen die op stapel staan of op de toepassing van nieuwe bepalingen.

Naast enkele specifieke publicaties gaaft de afdeling Maatschappelijk Welzijn regelmatig een nieuwe uitgaven van de OCMW-gids uit. Ze levert ook bijdragen voor "CPAS+", een tijdschrift van de zustervereniging UVCW.

Tot slot heeft de afdeling Maatschappelijk Welzijn in 2006, met de steun van de ministers Pascal Smet en Evelyne Huytebroeck, beiden lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest, de website www.ocmw-info-cpas.be gecreëerd, die heel wat informatie bevat over de bijstand en de dienstverlening aan de 19 Brusselse OCMW's.


De interne commissies

 

De Afdeling coördineert de werkzaamheden van verscheidene commissies:

  • de commissie Socioprofessionele Inschakeling, die zich toelegt op alle kwesties die betrekking hebben op het werk van de OCMW's rond SPI
  • de Juridische Commissie, die zich buigt over alle juridische kwesties aangaande de toepassing van de diverse wetgevingen die de OCMW's aanbelangen
  • de commissie Derde Leeftijd, die problemen behandelt aangaande de werking van de OCMW-diensten voor bejaarden

Laatste bijwerking

31.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links