Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling 2016-2018

Documenten en nuttige links uit het project NBMV 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM (European Programme for Integration and Migration) heeft de Federatie van Brusselse OCMW's gedurende 2 jaar een project uitgevoerd rond de thematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), bestaande uit een gewestelijk programma met vormingen, uitwisselingen en ontmoetingen voor OCMW-personeel en tevens een federale brochure en slotdag.

Ter herinnering. dit project "NBMV" kwam tot stand in de context van de vluchtelingencrisis die Europa - en dus ook België - in 2015 doormaakte, met name door de komst van steeds meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Enkele cijfers ter illustratie: in 2015 werden 5.047 NMBV geregistreerd in België, onder wie 3.099 een asielaanvraag indienden, wat 538 % meer was dan in 2014, toen 'slechts' 486 asielaanvragen ingediend werden door NBMV.

Koning Boudewijnstichting
 Fédération des CPAS bruxellois  EPIM

Op deze pagina vindt u alle nuttige documenten en boeiende links uit het project NBMV 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's.


Gewestelijk deel van het project


Vormingsdagen van 2 & 9 februari 2017


Ontmoetingen en uitwisselingen op 8 & 21 maart 2017, 20 april 2017, 4 mei 2017 & 1 juni 2017


(Interculturele) communicatie en interactie (volwassenen, instellingen)

Presentatenvan het CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle)
Slides CBAI
CBAI, interculturele agenda, NBMV en hoger belang van het kind: band onder druk?, nr 328, 12-2015
www.cbai.be
Presentatie vertaal- en tolkdienst SeTIS
www.setisbxl.be
www.vivreenbelgique.be

Ballingschap en geestelijke gezondheid


Nuttige adressen
Presentatie Solentra Vzw (Solidariteit & Trauma)
Gespecialiseerde diensten genitale verminking van vrouwen

Fedasil / Aide à la Jeunesse / OCMW: kracht en samenwerking


Slides Platform Kinderen op de Vlucht
Slides Fedasil

Verzelfstandiging: mogelijke samenwerking en goede praktijkvoorbeelden


www.mentorescale.be
www.caritasinternational.be

Gewelddadige ideeën en gedrag


Slides SOS Jeunes
www.sosjeunes.be
Slides Fedasil (project Time-out in Sint-Truiden)
 

Dossier NBMV


Conclusies van het gewestelijk deel van het projectPartners


Het gewestelijk deel van het project NBMV kwam tot stand dankzij een begeleidingscomité bestaand uit de Federatie van Brusselse OCMW’s, het LOI NBMV van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde, het Platform kinderen op de vlucht, de vzw Mentor-Escale en de CEMO.

Het federale deel van het project NBMV kreeg vorm en werd uitgewerkt door de Federatie van Brusselse OCMW's, in harmonieuze samenwerking met de VVSG en de Federatie van Waalse OCMW's van de UVCW.

Mineurs en exil Mentor

Mineurs en exil Mentor


Contact

Nathalie STERCKX

Laatste bijwerking

11.06.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links