Het team

Afdeling OCMW

Rita GLINEUR et Michel DENYS
Coördinatoren
van de Federatie
Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand, Terugvordering bij de
federale overheid en particulieren

NEMO Adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk

NEMO Adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur Derde leeftijd

NEMO Adviseur Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)
Vreemdelingen
Territoriale bevoegdheid

NEMO Adviseur  

Latifa HAZIM
Secretaresse van de Federatie OCMW

Laatste bijwerking

8.8.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links