Vormingen

De afdeling Maatschappelijk Welzijn heeft veel contact met de OCMW's doordat zij regelmatig vergaderingen organiseert, in de vorm van werkgroepen, studiedagen of vormingen voor mandatarissen, leidinggevend personeel en maatschappelijk werkers. Soms wordt er ook samengewerkt met andere instellingen voor de organisatie van vormingen rond welbepaalde thema's.

De Lenteontmoetingen die de afdeling organiseert, zijn voor mandatarissen, administratief verantwoordelijken en maatschappelijk werkers van de OCMW's een goede gelegenheid om informatie in te winnen, zich bij te scholen of hun ervaringen te toetsen aan die van de andere OCMW's.

De verslagen van dergelijke vormingen vindt u in de rubriek "Actua" en als er documentatie beschikbaar is, vindt u die in de rubriek "Documenten"


Agenda van de geplande vormingen

Er is op dit moment geen evenement gepland.
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links