Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie

Herfstontmoeting van de Afdeling OCMW

Op 9 november 2007 organiseerde de Afdeling OCMW een herfstontmoeting rond het thema: "Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie: hoe pakken de Brusselse OCMW's het aan?".

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie stellen de OCMW's immers regelmatig vragen over deze projecten, zowel inhoudelijk als wat het nut ervan aangaat.

De projecten roepen ook vragen op aangaande de organisatie van de OCMW's, met name wat de synergie betreft tussen de verschillende betrokken diensten.

Aansluitend bij de thema-vergaderingen daaromtrent in mei en juni 2007 was het doel van de herfstontmoeting verder na te denken, door externe sprekers te vragen hun visie op de begeleiding door de OCMW's te komen schetsen en de spots te richten op de gewoontes op het terrein.

De inschrijvingen liepen zo vlot dat ze vroegtijdig afgesloten moesten worden.
« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
15-11-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links