Gemeenschapswachten: de omzendbrief verduidelijkt maar lost niet alle problemen op

Er is een verklarende omzendbrief verschenen, maar die volstaat niet. De lacunes van het huidige systeem werden aangestipt op een rondetafel die de VSGB organiseerde.

Verklarende omzendbrief


In het Staatsblad van 3 mei verscheen de omzendbrief PREV 32 waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten.

De omzendbrief beschrijft uitvoerig de wetgeving op de gemeenschapswachten en de voorwaarden die de gemeenten en hun gemeenschapswachten en gemeenschapswachten-vaststellers moeten vervullen op basis van de wet van 15 mei 2007 die de functie van gemeenschapswacht instelt.

In de omzendbrief wordt duidelijk uitgelegd wie er waar bevoegd is, zowel op het territorium als voor de aard van de zaken. Ook wordt duidelijk gesteld dat de gemeenschapswachten geen vervanging van de politie zijn. Ze hebben geen politiebevoegdheden, noch bevoegdheden in het kader van de reglementering betreffende de private veiligheid.


Rondetafel


Toch lost die omzendbrief niet alle problemen op. Uit een ronde tafel gesprek dat de Vereniging organiseerde met de gemeentelijke mandatarissen en de ambtenaren van de preventiediensten van de 19 gemeenten blijkt dat er nog veel hapert aan de wetgeving.


Inventarisering van de problemen


De problemen kunnen worden teruggebracht tot een gebrekkig of geen statuut, het gebrek aan erkenning voor de gemeenschapswachten, de financieringsproblemen en het feit dat de gemeenschapswachten ongewapend zijn.

Subsidiëring


De gemeenschapswachten komen voort uit tewerkstellingsmaatregelen en de zorg om het onveiligheidsgevoel aan te pakken.

Vandaar dat gemeenschapswachten niet voorkomen als functie in het Sociaal Handvest.

Ze behoren stricto sensu dan niet tot het gemeentepersoneel, hun loon hangt af van verschillende subsidies.

Voor de gemeenschapswacht lijkt dat op het uitblijven van erkenning. Trouwens, omwille van het feit dat hun job afhangt van subsidies, blijkt er ook geen standvastigheid in het personeel. Na een vijftal jaren vertrekken de meeste mensen en moet de opbouw van het werk weer van voren beginnen.

Dat probleem hangt nauw samen met het probleem van de financiering. De gemeenten kunnen geen langetermijnplanning maken, want de subsidies zijn jaarlijks.

Opleidingsniveau


Bovendien wordt er maar voor de laagste niveaus gesubsidieerd, zodat de kosten vanaf niveau C volledig ten laste van de gemeente valt.

Men moet bovendien opletten dat de diplomavereisten niet te hoog worden, want ook dan schiet de wet aan het oorspronkelijke doel van tewerkstellingsmaatregel voor laaggeschoolden voorbij.


Werkomstandigheden en relatie met de politie


De gemeenschapswachten werken vaak in zeer gevaarlijke omstandigheden, echter zonder dat ze hiervoor uitgerust zijn. Ook bestaat het gevaar dat ze door de politie als verlengstuk worden beschouwd.

Een goede opleiding, niet enkel voor gemeenschapswachten maar ook voor de politieagenten zou geen overbodige luxe zijn.

Verder zou het nuttig zijn dat de gemeenschapswachten werkelijk in hun terrein, de preventie, kunnen blijven, in samenwerking met de politie, die dan het repressieve werk voor zich neemt.

Wordt vervolgd


De ronde tafel conferentie besloot met de vaststellingen dat zowel de gewestelijke als de federale wetgever aandacht zou moeten hebben voor de aangekaarte problemen. Onze Vereniging zal hiervoor proberen de nodige dialoog op te starten.


Wettelijke basis

PREV 32. - Omzendbrief van 3 mei 2010 waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten - Inforum 246835

15.05.2007 Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van art. 119bis NGW - Inforum 220684

« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
20-05-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links