Evere

Evere

Bevolking

41.016 inwoners (NIS, 31.12.2017, 

inwonersaantal in aanmerking genomen in het kader van de verkiezingen van 14.10.2018)

Oppervlakte

5 km²

Gemeentehuis

 

Adres : Servaas Hoedemaekersplein 10, 1140 Brussel
Tel. : 
02 247 62 62
Fax : 
02 241 07 51
Email : evere@evere.brussels


College van Burgemeester en Schepenen


Rudi VERVOORT, titelvoerend Burgemeester


Ridouane CHAHID, waarnement Burgemeester

algemene zaken - politie -  veiligheid - openbare hygiëne - personeel (uitgezonderd onderwijzend personeel) - betrekkingen met het personeel - sport - jeugd - preventie - gemeenschapswachten - stedenbouw - leefmilieu - betrekkingen met het publiek - communicatie – feestelijkheden


David CORDONNIER, Schepen

geschillen - openbare werken (uitgezonderd onderhoud van groene ruimtes) - Franstalig onderwijs & onderwijzend personeel
 

Véronique LEVIEUX, Schepen

teraardebestellingen - begraafplaatsen - erediensten - vrijzinnigheid - bevolking - vreemdelingen - militaire zaken - militie - opeisingen - verkiezingen - rijksregister - rijbewijzen – paspoorten - burgerlijke stand - duurzame ontwikkeling - solidariteit tussen de volkeren - gelijke kansen

 

Pascal FRESON, Schepen

sociale actie - volksgezondheid - burgerzin en vaderlandslievende verenigingen - mobiliteit - burgerparticipatie - IDPB

 

Ali INCE, Schepen

openbare netheid - onderhoud van groene ruimtes - huisvesting (met inbegrip van het grondbedrijf) - gemeente-eigendommen

 

Martine RAETS, Schepen

Nederlandstalig onderwijs & onderwijzend personeel - Nl. schone kunsten - Nl. bibliotheken - Nl. muziekschool - Nl. culturele verenigingen - afvaardiging van het college bij het gemeenschapscentrum Everna - betrekkingen met het personeel - Nl. kinderdagverblijven - economische promotie - zelfstandige arbeid - kermissen - markten - dierenwelzijn - Nl. cultuur

 

Muriel DUQENNOIS, Schepen

gemeenteontvangerij - boekhouding - financiën - toezicht op het OCMW - familie - derde leeftijd - sociale pensioenen - tewerkstelling - toezicht op het PWA

 

Habibe DURAKI, Schepen

Frantalige kribben-peutertuinen - Fr. schone kunsten - Fr. bibliotheken - Fr. muziekschool (personeel inbegrepen) - Fr. culturele verenigingen - afvaardiging van het college op de "conseil culturel francophone" - Fr. cultuur - toerisme - digitalisering - informatica - kwalitatieve dienstverlening (met inbegrip van de front office 1e verdieping) - energie – economaat

 

Gemeentesecretaris

Dirk BORREMANS

Gemeenteontvanger

Thierry BOTTU

Gemeenteraad

Voorzitter van de gemeenteraad:


Ingrid HAELVOET
 • Latifa BENALLAL
 • Marc BONDU
 • Elsje BOUTTELGIER
 • Housini CHAIRI
 • Nordine EL FAROURI
 • Claire FINNE
 • José Garcia MARTIN
 • Christiaens Richard
 • Ingrid HAELVOET
 • Arsim JAKUPI
 • Firyan KAPLAN
 • Dirk LANGHENDRIES
 • Sébastien LEPOIVRE
 • Martine LION
 • Véronique MBOMBO TSHIDIMBA
 • Philippe MICHOTTE
 • Jean-Philippe MOMMART
 • Jean-Luc MULEO
 • Georges POLLET
 • Inês RODRIGUES
 • Philip SURMONT
 • Hicham TALHI
 • Belma TEK
 • Alain VANDER ELST
 • Guy VANHENGEL
 • Alessandro ZAPPALA

De samenstelling van de OCMW-raad wordt binnenkort geüpdatet.

 

OCMW

Voorzitter : Sébastien LEPOIVRE

Secretaris: Ileana Rosseli

Hoedemaekersplein 11
1140 Brussel 
Tel : 02 247 65 65
Fax : 02 241 65 42

OCMW-raadsleden

Latifa BENALLAL (PS) Sarah EL GHORFI (ECOLO)
Michel GOETHAELS (CD&V)
Christian BEOZIERE (PS)
Mohamed HIDALI (ECOLO)
Michèle LELOTTE (MR)
Christophe GELIN (Humanistes Everois)
Laurent VANCLAIRE (PS)
Sébastien NOLET (MR)
Myriam VERLAINE (DEFI)

Politie


Zone 5344 : Schaarbeek - Sint-Josse - Evere

Korpschef : Frédéric DAUPHIN

Afdeling van Evere:
Servaas Hoedemaekersplein 9
1140 Brussel
Tel : 02 249 22 33

Politieraadsleden

 • Fernandes Pereira Rodrigues Inês
 • Muleo Jean-Luc
 • Raets Martine (nl)
 • Vander Elst Alain
 • Zappala Alessandro

Laatste bijwerking

28.11.2019

Wapenschild


Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links