Jette

Jette

Bevolking

52.144 inwoners (NIS, 31.12.2017, inwonersaantal in aanmerking genomen in het kader van de verkiezingen van 14.10.2018)

Oppervlakte

5 km²

Gemeentehuis

 

Adres : Wemmelsesteenweg 100 , 1090 Brussel
Tel. :  02 423 12 11
Fax : 
02 425 24 61
Email :

College van Burgemeester en Schepenen


Hervé DOYEN, Burgemeester

veiligheid - coördinatie en algemene zaken - OCMW-toezicht - wijkcontract & grootstedenbeleid - communicatie, participatie &  informatie - bestuur 2.0 (gemeente & OCMW) - kwaliteit - financiën & begroting - biculturele infrastructuren (en coördinatie tussen de 2 gemeenschappen) - patriottische evenementen - slachtofferhulp, bemiddeling & alternatieve maatregelen - voogdij OCMW - erediensten 

Bernard VAN NUFFEL, Eerste Schepen

patrimonium, energie & klimaat (gebonden aan patrimonium) - voertuigenpark - stadsaanleg - beplantingen, serres en gemeentelijke parken - waterbeleid (rioleringen, blauw netwerk, ...) 

Olivier CORHAY, Schepen

Franstalig onderwijs (scholen, buitenschoolse opvang, ATL, school voor volwassenenonderwijs, medisch onderzoek op school) - huisvesting (sociaal woningbureau inbegrepen)

Claire VANDEVIVERE, Schepen

burgerlijke stand - demografie, vreemdelingen & kieszaken - persoon met een handicap, gelijke kansen, integratie - duurzame ontwikkeling & leefmilieu - coördinatie klimaatplan & luchtkwaliteit

Benoit GOSSELIN, Schepen

stadspreventie - sport (kids' holidays en toezicht vzw Sport te Jette inbegrepen) - handel, economie & animaties

Mounir LAARISSI, Schepen

Franse cultuur (cultuur, senioren, jeugd bibliotheek, ...) - openbare reinheid

Jacob KAMUANGA TUJIBIKILE, Schepen

personeel - sociaal leven

Nathalie DE SWAEF, Schepen

stadsmobiliteit, luchtkwaliteit (gebonden aan mobiliteit) - Vlaamse gemeenschap (onderwijs, academie, jeugd, senioren, cultuur, bibliotheek, ...) - internationale solidariteit (noord-zuid)

Jennifer GESQUIERE , Schepen
stedenbouw, verwaarloosde gebouwen & gronden - bescherming van het erfgoed - Gezin en Jonge kind (uitgezonderd Nederlandstalige kinderdagverblijven)

Gemeentesecretaris

Benjamin GOEDERS

Gemeenteontvanger

Vincent BEX

Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad:

Paul LEROY
 • DOYEN Hervé
 • VANDEVIVERE Claire
 • GOSSELIN Benoît
 • LEROY Paul
 • LAARISSI Mounir
 • MARIN Gianni
 • PIROTTIN Jean-Louis
 • VANDENBRANDE Nathalie
 • ELECTEUR Joëlle
 • KURT Christophe
 • AYDIN Orhan
 • KAMUANGA TUJIBIKILE Jacob
 • VOSSEN Laura
 • POSCHET Joris
 • M. EL GHOUL Saïd
 • DE SWAEF Nathalie
 • VAN NUFFEL Bernard
 • DEVACHT Cindy
 • NAESSENS Thomas

 • BARRIS Salima
 • SALEK Fatima
 • MAES Annemie
 • LEPERS Geoffrey
 • CORHAY Olivier
 • GESQUIERE Jennifer
 • GUVEN Eren
 • M. DANIELS Marc
 • VAN CAUTER Xavier
 • RODRIGUES DA COSTA Patricia
 • ANNHARI Yassine
 • AHIDAR Fouad
 • SINANI Behar
 • AMRANI Halima
 • NSIKUNGU-AKHIET Mauricette
 • VANDERZIPPE Myriam
 • DE BONDT Chantal
 • RAMPELBERG Sara

De samenstelling van de OCMW-raad wordt binnenkort geüpdatet.

OCMW

Voorzitter : Joris POSCHET

Secretaris : Dominique BERNARD

Sint-Pieterskerkstraat 47/49
1090 Brussel 
Tel: 02 422 46 11
Fax : 02 422 47 13
E-mail : dominique.bernard@publilink.be

OCMW-raadsleden

 • DANIELS Marc
 • DEMEY Daan
 • DEWAELS Pierre
 • DI VINCENZO Josiane
 • GROMMERSCH Laurence
 • GUILIZ Aziza
 • GUINOU Soufian
 • MARTENS Yves
 • NGUIDJOE Marcel
 • OPDEBEECK Guy
 • RAFAELIAN Gayane
 • RODRIGUES DA COSTA Patricia

Politie

Zone 5340 : Sint-Jans-Molenbeek - Koekelberg - Jette - Ganshoren - Sint-Agatha-Berchem

Korpschef : Jacques GORTEMAN

Afdeling van Jette:
Kardinaal Mercierplein 11
1090 Brussel
Tel : 02 412 68 06
Fax : 02 412 68 99
 

Politieraadsleden

 • AYDIN Orhan
 • ELECTEUR Joëlle
 • GUVEN Eren
 • KURT Christophe
 • MAES Annemie
 • SINANI Behar
 

Laatste bijwerking

28.1.2019

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links