Oudergem

Oudergem

Bevolking

33.725 inwoners (NIS, 31.12.2017, inwonersaantal in aanmerking genomen in het kader van de verkiezingen van 14.10.2018)

 

Oppervlakte

10,52 km²

Gemeentehuis

 

Adres : Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Brussel
Tel. : 
02 676 48 1102 676 48 11
Fax : 
02 660 98 38
E-mail 
:


College van Burgemeester en Schepenen


Didier GOSUIN, Burgmeester, verhinderd

Sophie DEVOS, Eerste Schepen, waarnemend Burgemeester
financiën - personeel - veiligheid - cultuur - bibiliotheken - burgerparticipatie
Elise WILLAME, Schepen
onderwijs - buitenschoolse activiteiten - academie - sociale promotie - lokale economie
Alain LEFEBVRE, Schepen
stedenbouw - leefmilieu
Eloïse DEFOSSET, Schepen
burgerlijke stand - bevolking - Europese zaken - sport - animaties
Jeannine CRUCIFIX, Schepen
solidariteit & sociale cohesie - coördinatie jeugd - senioren
Florence COULDREY, Schepen
werkgelegenheid - vorming - peuterzorg - volksgezondheid - dierenwelzijn
Didier MOLDERS, Schepen
openbare ruimte - mobiliteit - preventie - huisvesting
Lieve JORENS, Schepen
Vlaamse zaken - gelijke kansen - diversiteit - IT-ontwikkeling

Gemeentesecretaris

Etienne SCHOONBROODT

Gemeenteontvanger

Frédérick PREVOST

Gemeenteraad

Voorzitter van de gemeenteraad:


Christophe Magdalijns, voorzitter
Chistian Grétry, plaatsvervangend voorzitter

 • François LEBOVY
 • Christophe MAGDALIJNS
 • Jean-Claude VITOUX
 • Christian GRÉTRY
 • Valérie COPS
 • Carinne LENOIR
 • Marc VANDAME
 • Vanessa RIGODANZO
 • Jeremy VAN GORP
 • Jasmine BOUMRAYA

 • Stéphanie PAULISSEN
 • Marie-Pierre BAUWENS
 • Anastasia BAKOUNINE
 • Pauline VERMEIREN
 • Nathalie WYNS
 • Michel BLAMPAIN
 • Christine BOGAERT
 • Ingrid VENIER
 • Martine MAELSCHALCK
 • Matthieu PILLOIS
De samenstelling van de OCMW-raad wordt binnenkort geüpdatet.

OCMW

Voorzitter : Jean-Claude VITOUX (DEFI)

Secretaris : Vincent LIBERT

Paepedellestraat 87
1160 Brussel 
Tel : 02 679 94 10
Fax : 02 672 94 61
E-mail :

OCMW-raadsleden

Fred LAMBIN 
Carinne LENOIR
Anne LEBEDELLE 
Stéphanie PAULISSEN
Annick SOMMER 
Muriel DELATTRE
Robert JAUMOT  Ingrid VENIER
Naïma REGUERAS RIBAS
Wim VAN OBBERGHEN
Véronique TACK 
Alan LENGLET

Politie

 

Zone 5342 : Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem

Korpschef : Michel DERAEMAEKER

Afdeling van Oudergem:
Emile Idiersstraat 12
1160 Brussel
Tel : 02 676 49 1402 676 49 14/19
Fax : 02 660 98 38

Politieraadsleden


• Jasmine Boumraya
• Isabelle Désir
• Christian Grétry
• Didier Molders
• Marc Vandame
• Martine Maelschalck

 

Laatste bijwerking

29.1.2019

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links