Ukkel

Ukkel

Bevolking

82.038 inwoners (NIS, 31.12.2017, inwonersaantal in aanmerking genomen in het kader van de verkiezingen van 14.10.2018)

Oppervlakte

22,9 km²

Gemeentehuis

 

Adres :  Jean Vander Elst plaats 29, 1180 Brussel
Tel. : 
  02 348 65 11
Fax : 
  02 343 59 49
Email :


College van Burgemeester en Schepenen


Boris DIILIES, Burgemeester
politie - gemeentelijke informatie - communicatie - coördinatie - grote projecten - burgerlijke stand - bevolking - vreemdelingen - reispassen - strafregister - openbare manifestaties - verzekeringen - centraal secretariaat - economaat - archief - administratieve sancties - horeca
Thibaud WYNGAARD, Eerste Schepen
openbare werken - mobilteit - transport - parking - reserveren van parkeerplaatsen - sport (+ toezicht vzw zwembad Longchamp)
Jonathan BIERMANN, Schepen
stedenbouw - kadaster - huisvesting (+ toezicht SWU/Binhôme) - stadsvernieuwing - grondregie - gemeente-eigendommen - gebouwen - IPDBW  
Maëlle DE BROUWER, Schepen
gelijke kansen - gendergelijkheid - dierenrechten en -welzijn - milieu - klimaat - energie - groendienst (+ toezicht vzw ter bevordering van de openbare parken en de openbare groene ruimten)
Carine GOL-LESCOT, Schepen
onderwijs (+ toezicht vzw Le Val d'Uccle) - netheid - uitleendienst
Perrine LEDAN, Schepen
cultuur (+ toezicht vzw La Ferme Rose & Association culturelle et artistique d'Uccle) - internationale solidariteit - Europese aangelegenheden - toerisme - burgerinspraak
Valentine DELWART, Schepen
financiën - personeel - juridische aangelegenheden - Opdrachtencentrale - jeugd (+ toezicht vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd), bij/naschoolse activiteiten (+ vzw Bijschoolse Activiteiten van Ukkel) - economie - handel (+ toezicht vzw Promotion du commerce et de l'économie uccloise)
François LAMBERT-LIMBOSCH, Schepen
sociale actie (+ toezicht op het OCMW en de vzw Animatino-Prévention Socio-Culturelle) - tewerkstelling (+ toezicht vzw PWA van Ukkel) - preventie - senioren (+ toezicht vzw Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd) - nieuwe technologieën (informatica)
Daniel HUBLET, Schepen
Erediensten - gezin (+ toezicht vzw Actons pour les Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle) - kinderdagverblijven - gezondheid - personen met een handicap

Gemeentesecretaris

Laurence VAINSEL

Gemeenteontvanger

Bernard DE VOS

Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad: Aleksandra Kokaj


 • Björn BECKER
 • Nicolas CLUMECK
 • Michel COHEN
 • Marc  COOLS
 • Stefan CORNELIS
 • Diane CULER
 • Aurélie CZEKALSKI
 • Emmanuel DE BOCK
 • Kathleen  DELVOYE
 • Pierre  DESMET
 • Cécile EGRIX
 • Chiraz EL FASSI
 • Béatrice  FRAITEUR
 • Sophie  FRANÇOIS
 • Céline  FREMAULT
 • Valérie GILLÈS de PÉLICHY
 • Blaise GODEFROID

 • Lise GOETGHEBUER
 • Yaël HAUMONT
 • Bernard  HAYETTE
 • Vanessa ISSI
 • Aleksandra KOKAJ
 • Véronique LEDERMAN-BUCQUET
 • Joëlle MAISON
 • Odile MARGAUX
 • Cédric NORRÉ
 • Eric SAX
 • Jérôme  TOUSSAINT
 • Hans VAN de CAUTER
 • Marion  VAN OFFELEN
 • Laurence VANDEPUTTE
 • Caroline VANNESTE
 • Jean-Luc VANRAES
 • Patrick ZYGAS

De samenstelling van de OCMW-raad wordt binnenkort geüpdatet.

OCMW 

Voorzitter: Stefan CORNELIS (Open VLD)

Secretaris: Marc VANDENBERGHEN

Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel : 02 370 75 11
Fax : 02 332 04 86
E-mail :


OCMW-raadsleden

Francis COCHEZ Michel COHEN
Dominique WERY
Béatrice CHARLIER
Yves MORAINE Brigitte ROEFS
Guy de HALLEUX Eric MERCENIER
Jacques MARTROYE DE JOLY Kathleen DELVOYE
Stéphane ROYER Emmanuel DE BOCK

Politie

Zone 5342 : Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem

Korpschef : Michel DERAEMAEKER

Afdeling van Ukkel :
Auguste Dansestraat 3
1180 Brussel
Tel : 02 348 66 11
Fax : 02 332 00 16

Politieraadsleden

 • MAISON Joëlle
 • SAX Eric
 • CULER Diane
 • TOUSSAINT Jérôme
 • COHEN Michel
 • COOLS Marc
 • GOETGHEBUER Lise
 • VANDEPUTTE Laurence
 • DESMET Pierre
 • VAN OFFELEN Marion
 • HAYETTE Bernard
 • HUBLET Daniel

Laatste bijwerking

29.1.2019

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links