GREEN CITY ACCORDInleiding 

De steden kunnen de weg wijzen naar een schonere en duurzamere leefomgeving in Europa. Op lokaal vlak werden al heel wat succesvolle dingen afgerond. Maar er zijn nog extra inspanningen nodig wil men de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd kunnen bieden. 

De bedoeling 

Het Green City Accord is een beweging van Europese burgemeesters die zich inzetten voor de bescherming van de natuurlijke omgeving en voor schonere en gezondere steden met minder gebruik van grondstoffen. Het akkoord ondersteunt de inspanningen van de steden in hun streven naar meer duurzaamheid en een betere levenskwaliteit voor de inwoners. 

Het initiatief staat open voor alle steden van de Europese Unie. Aansluiten kan op vrijwilligersbasis. De deelnemende steden genieten de volgende voordelen: 

 • Meer zichtbaarheid voor hun ecologische activiteiten 
 • Een kader voor een effectiever beheer van lokale hulpbronnen en ondersteuning van een meer geïntegreerde verwezenlijking van milieudoelstellingen; 
 • Technische ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van milieuacties door middel van gespecialiseerde bijstand, peer learning en capaciteitsopbouw; 
 • Gemakkelijker toegang tot informatie m.b.t. de financiering; 
 • Mogelijkheden voor kennisuitwisseling en uitwisseling van goede praktijken tussen steden; 
 • Lokale overheden hebben een directe communicatielijn met de Europese besluitvormers. 

Doelstellingen 

Het Green City Accord vormt een aanvulling op het actieplan van het Covenant of Mayors for Energy and Climate (het burgemeestersconvenant voor energie en klimaat) doordat het zaken aanpakt die het convenant niet aanpakt. Het zorgt voor samenhang met andere Europese stedelijke initiatieven en het draagt bij tot de verwezenlijking van de Europese Green deal en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). 

Het akkoord mobiliseert de vrijwillige steden rond vijf milieuthema’s:

 • het verbeteren van de luchtkwaliteit; 
 • het versterken van de natuur en de biodiversiteit; 
 • het tegengaan van de geluidsoverlast; 
 • het lokaal verbeteren van de afvalverwerking en het stimuleren van de circulaire economie; 
 • het versterken van waterkwaliteit en efficiënt watergebruik. 

Wat is de rol van de Raad van Europese Regio's en Gemeenten (CEMR)? 

De Raad van Europese Regio's en Gemeenten (CEMR) promoot het akkoord, organiseert informatiesessies ten behoeve van de lokale besturen en moedigt potentiële partners aan deel te nemen (Europese of nationale verenigingen). 

Meer info 

De website van Het Green City Accord: https://ec.europa.eu/environment/urban/green_city_accord.htm

Contact: contact@greencityaccord.eu 

Coördinator binnen de CEMR: Axelle Griffon (Axelle.Griffon@ccre-cemr.org) 

« Terug

Auteur

Davide LANZILLOTTI
Publicatiedatum
14-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links