Herneming van de PCR-testen in woonzorgcentra en geleidelijke invoering van antigeen sneltesten

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 5 november de strategie in het Belgisch testbeleid aangepast.

1. Er is afgesproken om de herneming van de vanaf midden oktober opgeschorte preventieve screening binnen de PCR-teststrategie voor te bereiden. Het betreft meer bepaald de preventieve screening van het personeel in ouderenzorginstellingen, zorginstellingen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen of specifieke afdelingen in psychiatrische ziekenhuizen (psychogeriatrie of dubbele diagnose).

Het gaat om herhaaldelijke screening. Het federaal platform zal de testanalyses uitvoeren en krijgt de komende weken daarvoor een stelselmatige capaciteitsverhoging. 

De Federatie had haar ongenoegen geuit over de opschorting van de preventieve screening. Een herneming is noodzakelijk. 

2. De antigeen sneltesten zullen ingezet worden voor de screening van mensen met en zonder symptomen om de continuïteit van activiteiten en dienstverlening in deze collectiviteiten te kunnen verzekeren, andere dan zorgvoorzieningen: 
  • voor de continuïteit van essentiële dienstverlening (bijvoorbeeld politie, brandweer, enz.) 
  • voor de continuïteit van het onderwijs, de kinderopvang en het kinderonthaal, van de jeugdhulp… 
  • voor de continuïteit van essentiële sector en bedrijven. 

Het is momenteel enkel aangeraden om antigeen sneltesten in te zetten in collectiviteiten met een laag risicoprofiel, dus nog niet in woonzorgcentra. 

Zowel de instellingen zelf als de overheid kunnen deze testen aankopen. De testen die onze verschillende overheden aankopen, zullen worden ingezet volgens de bevoegdheidsverdeling.

Zo kunnen de testen die de gemeenschappen en gewesten aangekocht hebben, ingezet worden in het onderwijs en in de kinderopvang.

In functie van bijkomende inzichten en validatie, kunnen de komende weken de indicaties voor het gebruik van antigeen sneltesten verder uitgebreid worden. Pilootprojecten kunnen daarbij opgezet worden. 

« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
06-11-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links