Hervorming van het beheer van de erediensten – advies van Brulocalis

Trouw aan onze waarden, waaronder proactiviteit, hebben we het initiatief genomen om contact op te nemen met de leden van de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement. We hebben hen ons advies bezorgd over het beheer van de erediensten. Zo kunnen ze met kennis van zaken vragen stellen en een ontwerptekst stemmen die naar onze mening duidelijkheid brengt over de financieringsregels voor het patrimonium van erediensten, ook al blijven de gemeenten tot 2022 instaan voor de financiering van religieuze instellingen (kerken en andere gebouwen, zoals de woningen van de bedienaars).

De erediensten werden in Brussel nog altijd op basis van wetgeving van begin 19e eeuw georganiseerd. De hervorming streeft onder meer het volgende na:

  • De administratieve afhandeling en de financiering van de lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen op het niveau van het Gewest brengen, zodat de gemeenten ontlast worden;
  • Een gelijke behandeling voor de verschillende erediensten;
  • Administratieve vereenvoudiging; en
  • Zorgen voor een meer nauwlettend toezicht op de lokale levensbeschouwelijke erediensten op het vlak van veiligheid en preventie.

De ontwerpordonnantie wordt op dinsdag 12 oktober besproken in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement.

Bijlagen

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
11-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links