Hervormingen aangekondigd ivm internationale samenwerking: VSGB informeert via 3 werkgroepenDe dienst Duurzame Stad organiseerde in Brussel drie werkgroepen betreffende de programma’s rond samenwerking
  • in Congo (25 januari),
  • Marokko (2 februari)
  • en Senegal (25 februari).
De Vereniging moest
  • een bondige balans opmaken van het afgelopen jaar,
  • de voorbereiding van de programmatie-ateliers 2017-2021 aanvatten
  • en vooral een stand van zaken opmaken van de (vele) hervormingen die aan de gang zijn binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
De toekomst wordt immers complex, zowel wat betreft de timing van de voorbereiding van de nieuwe programma’s als de beperkingen die voortvloeien uit de wijziging van de wetgeving die aan de gang is.

Die laatste verplicht immers tot een ‘integrale visie’ op ontwikkelingssamenwerking, die - ook al vormt het een interessante vooruitgang inzake synergie en complementariteit tussen Belgische actoren in de ontwikkelingssamenwerking - toch een aantal praktische vragen oproept die vooralsnog niet beantwoord werden.

Deze situatie brengt de continuïteit van de gemeentelijke internationale samenwerking in het gedrang.

De VSGB zal samen met haar zusterverenigingen toezien op de vrijwaring van het programma de komende jaren.
« Terug

Auteur

Frank WILLEMANS
Publicatiedatum
10-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links