Het Besluit stad 30 vandaag 16 juli goedgekeurd in tweede lezing 30

Hieronder en in bijlage de kaart van het gewest op 1 januari 2021: op 85 % van de wegen zal de snelheid beperkt zijn tot maximum 30 km/u, tegen 60 % in 2020.

De verkeersveiligheid van de verschillende weggebruikers zal verbeterd worden: die van de voetgangers, de fietsers, maar ook die van de bestuurders en passagiers van auto’s. Het risico om te overlijden voor de voetgangers is inderdaad 5 maal hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. En ook voor de auto zal de verkeersveiligheid toenemen. Ter herinnering, het risico om gedood te worden of zwaar gewond (bestuurder en passagier) is 45 % bij een ongeval aan 50 km/u, terwijl slechts 15 % bij 30 km/u.

 

In de praktijk betekent dit dat vanaf 1 januari 2021, de algemene snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u zal zijn (behalve uitzonderingen die op het structurerend wegennet van toepassing zal zijn door het plaatsen van borden C43 die de snelheid beperkt tot 50 km/uur), en buiten de bebouwde kom 70 km/u (behalve wanneer borden een andere snelheid aanduiden).

 

 

Snelheid op 1 januari 2021 – Brussels Hoofdstedelijke Gewest

 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/f1a.jpg

Binnen bebouwde kom : 30 km/u behalve uitzondering (onder andere structureerde wegen behoud van 50 km/h)

cid:image003.jpg@01D65B85.32E84870

Buiten de bebouwde kom : 70 km/u behalve uitzondering

 

 

Ter informatie, de officiële titel van het “besluit Stad 30” luidt : “Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wijzigend artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg”.- inforum 337995

 


« Terug

Auteur

Sophie Van Den Berghe
Publicatiedatum
20-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links