Het jonge kind: steunmaatregelen opnieuw geactiveerd

Eind december heeft de Franse Gemeenschapsregering beslist om de steunmaatregelen voor de sector van het Jonge Kind opnieuw te activeren. Brulocalis had dat in die zin ook bepleit.

In 2020, toen de coronacrisis zwaar om zich heen sloeg in de sector, heeft de regering een toezichtcel voor het jonge kind in het leven geroepen.

Toen de sector van het jonge kind hernam, stopte de cel zijn activiteiten. Maar de crisis is nog niet voorbij en de sector blijft het kind van de rekening.

Daarom hebben de spelers op het terrein gepleit om de steunmaatregelen opnieuw te activeren. Brulocalis, die in meerdere werkgroepen zit, bepleitte eveneens een heropstart.

Dat is niet in dovemansoren gevallen en eind december heeft de Franse Gemeenschapsregering  naar de gemeentebesturen mails gestuurd met de beslissing om de tussenkomsten van de cel voor de monitoring van de gezondheid in 2022 te verlengen en de bijdragen voor de geconventioneerde kinderopvang opnieuw te lanceren.

We vatten vrij vertaald samen wat er in die mails staat:


Maatregel 1: verlenging van de tussenkomsten van de cel monitoring gezondheid:

  • de regering heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur van de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin, de ONE, om de interventies van de cel monitoring te verlengen in geval van sluiting van een opvangplaats (of van een afdeling) omwille van corona en dit voor heel 2022. Deze interventies hebben specifiek betrekking op drie soorten sluiting: wanneer men de gezondheidsnormen niet kan naleven, wanneer iedereen of een deel van de opvang in quarantaine moet of wanneer iemand van de opvang tot een risicogroep behoort.
  • Doel is om de maatregel voor langere tijd aan te houden als “vangnet” ongeacht de verdere evolutie (stijgende of dalende curves) van de pandemie.
  • Pro-one, de pagina voor professionals op de site van het Franstalige agentschap ONE, werd eind december bijgewerkt zodat er nu een tussenkomst kan aangevraagd worden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022. Aanvragen die betrekking hebben op een periode van sluiting in 2021 moeten uiterlijk op 28 februari 2022 binnen zijn.

Maatregel 2: bijdragen voor de geconventioneerde opvang opnieuw gelanceerd: 

  • de regering keurde het voorstel van de Raad van Bestuur van de ONE goed om de specifieke steun voor geconventieerde onthaalsters/onthalers opnieuw te lanceren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
  • Doel is om de maatregel voor langere tijd aan te houden als “vangnet” ongeacht de verdere evolutie (stijgende of dalende curves) van de pandemie of de risico’s gekoppeld aan de omikronvariant.
  • Pro-one is bijgewerkt en de instructies zouden er begin januari moeten zijn. Vanaf dan kunnen aanvragen ingediend worden voor bijdragen voor de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2022.

Het agentschap ONE beseft dat dit voor 2021 een maatregel met terugwerkende kracht is maar verzekert dat zijn mensen alles in het werk zullen stellen om de dossiers prioritair te behandelen zodat de desbetreffende onthaalouders hun compensatie zo snel mogelijk begin 2022 kunnen ontvangen.

Over de financiële bijdrage van de ouders:

De regering heeft in dit stadium beslist om de zogenoemde FBO-tussenkomst (financiële bijdrage van de ouders) wegens afwezigheid niet opnieuw te lanceren. Wel bereidt de ONE een maatregel voor die vanaf het 1e kwartaal van 2022 van toepassing is om de afwezigheden gelinkt aan corona gelijk te kunnen stellen met aanwezigheden met nul FBO, waardoor de impact van de individuele afwezigheden op de grootte van de subsidie beperkt blijft. We verwachten in januari meer concrete informatie.

« Terug

Auteur

Valentine SNOECK
Publicatiedatum
14-01-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links