Het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan

Het GewMP is een strategisch instrument, een beleidsinstrument en een instrument voor de toepassing van het mobiliteitsbeleid.

Het GewMP wordt in het Belgisch Staatsblad van 27.04.2021 gepubliceerd.

Dit besluit bevat in bijlage 1 het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP) goedgekeurd door de Brusselse regering. Dit plan gaat vergezeld van het milieu-effectenrapport (bijlage 2) en van het advies van de gewestelijke mobiliteitscommissie (bijlage 3). Het GewMP voorziet in een cofinanciering (gewestelijke interventie 50 %) van de oprichting van de gemeentelijke mobiliteitsplannen. Deze plannen passen op lokaal niveau het GewMP toe, waarborgen de samenhang met de naburige gemeenten op het niveau van de lokale mazen en straten en stellen een meerjarenprogramma met gemeentelijke acties voor.

Het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP) wordt voorzien in de ordonnantie van 26.07.2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit alsmede het BBHR 08.05.2014.

Het GewMP is een strategisch instrument, een beleidsinstrument en een instrument voor de toepassing van het mobiliteitsbeleid, dat binnen de krachtlijnen van het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling kadert (GPDO) kadert en het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP) naleeft. Het plan is namelijk een factor voor economische, sociale en milieu-ontwikkeling op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het GewMP omvat richtinggevende en regelgevende bepalingen.


Meer info

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 25.03.2021 tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP) (Belgisch Staatsblad van 15 en 27 april 2021). Inforum: 344178.
« Terug

Auteur

erik CAELEN
Publicatiedatum
06-05-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links