Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet is door het Brussels Parlement aangenomen

In 2018 werd Brulocalis door het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geraadpleegd om advies uit te brengen over een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, ter voorbereiding van de komende codificatie ervan. Update: in het B.S. van 30.07.2020

De ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet is op vrijdag 3 juli in de plenaire vergadering aangenomen. Deze wetgeving is de eerste stap voor een grondige herziening van de Nieuwe Gemeentewet om een gecodificeerde tekst te maken van het Brusselse gemeentelijk recht.

Deze eerste fase van codificatie omvat een opruiming, verschillende aanpassingen en een overeenstemming ten opzichte van de institutionele hervormingen, de bevoegdheden van het Gewest en de evolutie in de tijd.

Het bevat een reeks specifieke bepalingen:
 • Een nieuwe bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking tot vervallenverklaring;
 • Een opsomming en harmonisatie van de mogelijkheden van verhindering van de gemeenteraadsleden en de schepenen;
 • Delegaties in personeelszaken van de gemeenteraad aan het college enerzijds en van het college aan de gemeentesecretaris anderzijds;
 • De instelling van de geheimhoudingsplicht voor gemeenteraadsleden;
 • Ontwikkelingen in de werking van de gemeenteorganen:
    • videoconferentie mogelijk voor het college voor maximaal 10% van de vergaderingen;
    • een huishoudelijk reglement van de gemeenteraad die bij het begin van de installatie van het orgaan is aangenomen, met minimale bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden;
    • Lichtere modaliteiten qua bekendmaking en handtekeningen en de invoering van de elektronische handtekening.
Tijdens de plenaire vergadering van 3 juli heeft de Minister van plaatselijke besturen, De heer Clerfayt, de stappen geschetst die de regering in de toekomst moet nemen.

« Deze zeer technische hervorming, voorgesteld door de gemeenteontvangers en gemeentesecretarissen, zal een reeks praktische, redelijke en serieuze verbeteringen met zich meebrengen. Het zal echter slechts een eerste en zeer bescheiden stap zijn. Het zal worden gevolgd door de decumul en de herwaardering van de salarisschaal van de agenten, vervolgens een tweede pakket gewijd aan het statuut van de mandatarissen, een derde met de staten-generaal en ten slotte, ik hoop, een hercodificatie van de Brusselse gemeentewet, aangezien wij het enige Gewest waren dat deze basistekst nog niet heeft gemoderniseerd [vrije vertaling] » (p. 38).

Update: in het B.S. van 30.07.2020 - inforum 337478
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
30-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links