Indirect bestuur – controle effectief vanaf 1 december 2020

Op 22 oktober 2020 heeft het Brussels parlement de ordonnantie tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (hierna genoemd: de ordonnantie), goedgekeurd.

Samenvattend:

 

Autonome gemeentebedrijven, intercommunales en gemeentelijke of meergemeentelijke vzw’s die opgericht zijn voor 1 september 2018 moeten zich uiterlijk 1 december 2020 in orde brengen met de voorschriften uit de ordonnantie.

De vzw’s opgericht voor 1 september 2018 krijgen ook twee jaar meer tijd (tot 1 september 2022) om, overeenkomstig de verplichting in artikel 44, §1, 1e lid en §§2-3 van de ordonnantie, een reeks akten die in het artikel staan opgelijst, op te sturen naar de toezichthoudende overheid.

Echter:

 

  • Krachtens artikel 44, §1, 2e lid van de ordonnantie moeten deze akten ter informatie aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden.
  • Artikel 84 van de Nieuwe gemeentewet is van toepassing op voormelde akten. Bijgevolg kunnen de gemeenteraadsleden op deze akten hun inzagerecht uitoefenen.
  • Krachtens artikel 45 van de ordonnantie moet binnen de twintig dagen nadat de akten aangenomen zijn, een lijst met een beknopte omschrijving van al de akten in artikel 44, §1, 1e lid, naar de toezichthoudende overheid worden opgestuurd.

22 oktober 2020 – Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (doc inforum n°339231)

Lees de duidingsnota van de Ministeriële omzendbrief - ordonnantie van 05.07.2020  (PDF)

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
12-11-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links