Lijst van de gezworenen Hof van Assisen 2022-2026 – indiening voor 1 mei 2021

Aanvullend op de federale omzendbrief over de manier waarop de gemeentelijke en provinciale lijsten moeten worden opgemaakt, bezorgt Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering extra informatie specifiek voor het Brussels Gewest.

Ter herinnering: 

  • De lijsten van de gezworenen moeten worden opgemaakt overeenkomstig de artikelen 217 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek; 
  • Ze moeten ingediend worden voor 1 mei; 
  • De gemeenten kunnen een standaard document gebruiken. 

Omzendbrief Lijst der gezworenen Hof van Assisen 2022-2026 

Zie ook: 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
23-03-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links