Actualiteit voor administratieve politie

Scan-car & PBM: een werkgroep

De parkeercontrole van PBM’s door scanauto’s zorgt voor problemen doordat deze automatische controlevoertuigen niet kunnen ... [19.07.2022] -

Digitalisering van de dienstverlening aan de burger: opleidingen

Voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten [01.07.2022] -

Hervorming van de GAS-boetes: Brulocalis geeft advies

Brulocalis werd gevraagd naar een advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve ... [09.05.2022] -

Brulocalis bezorgt haar leden een model van tijdelijk plaatsverbod (art. 134sexies NGW)

Wij bieden de burgemeesters een model van tijdelijk plaatsverbod aan, dat we samen met onze collega's van de Union des Villes ... [27.04.2022] AVCB

Nieuwsbrief nr. 128 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 128 is zopas verschenen. [21.04.2022] AVCB

Brulocalis brengt wisselend advies uit over het voorontwerp van wet op de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft Brulocalis om advies gevraagd over het voorontwerp van wet op de ... [08.04.2022] AVCB

Sectoraal politieakkoord en financiering van de hulpverleningszones: minister Verlinden stelt steden en gemeenten gerust

Op donderdagnamiddag 10 maart hebben de voorzitters van de drie verenigingen van steden en gemeenten van het land een onderhoud ... [25.03.2022] AVCB

Elektronische handtekening – e-Sign in BOS. Brulocalis, het kabinet van minister Clerfayt en het CIBG leggen in samenspraak werkmethode vast.

Brulocalis heeft op 10 februari 2022 een onderhoud gehad met het kabinet van minister Clerfayt en het CIBG. Doel was om een ... [11.02.2022] AVCB

Sectoraal politieakkoord – minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden speelt soloslim

Op 28 januari heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden met de twee belangrijkste politievakbonden een voorakkoord ... [09.02.2022] AVCB

Hoorzitting in de kamer over de gas-boetes

Op 9 november werd Brulocalis in de Kamer gehoord door de commissie Binnenlandse Zaken over de gemeentelijke administratieve ... [13.12.2021] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links