Documenten voor administratieve politie


2021 [Laatste update]
Gemeentelijke administratieve sancties: wet en uitvoeringsbesluiten 21-09-2021
2021 [Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 20-07-2021
2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Harmonisering van het algemeen politiereglement: een akkoord vinden kost tijd 03-08-2020
2020 [Laatste update]
Model besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft. 09-07-2020
2020 [Laatste update]
[Covid-19] Sjablonen voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter naleving van de federale coronamaatregelen 20-04-2020
[Covid-19] Drie modellen van politiebesluiten 09-04-2020
2020 [Laatste update]
Wegverkeer: model van aanvullend reglement 06-01-2020
2019 [Laatste update]
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Organen en maatregelen in de strijd tegen radicalisme 24-03-2016
Gesprek met het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 24-03-2016
2016 [Laatste update]
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Gemeentelijke administratieve sancties - modellen van protocolakkoorden met het Parket 23-02-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
De lokale zone ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart 08-01-2015
2014 [Laatste update]
Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming 31-07-2014
Gemeenschapswachten: Analyse van de nieuwe taken en bevoegdheden 08-07-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Openbare salubriteit en veiligheid: huisvesting en bevoegdheden van de burgemeester 24-03-2014
Alsmaar hogere dotaties naar OCMW's en politiezones 18-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2012 [Laatste update]
Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen 22-11-2012
2012 [Laatste update]
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
2012 [Laatste update]
Financiering van de politiezones aan herziening toe 31-05-2012
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
2011 [Laatste update]
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
2011 [Laatste update]
Handleiding voor de gemeenten voor het inrichten van cursussen over de verkeersreglementering voor senioren 18-08-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Parkeerretributies: behouden maar beperkt 22-03-2011
2010 [Laatste update]
Normen i.v.m. leegstaande gebouwen 29-11-2010
2010 [Laatste update]
Het kraken van niet-verlaten en niet-vervallen private panden 17-09-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Stedenbouwkundige en milieu-overtredingen 15-06-2010
2010 [Laatste update]
Belasting - is het kohier uitvoerbaar tegen personen die niet bij name opgenomen zijn? 24-03-2010
2010 [Laatste update]
Uitdeling van strooibiljetten op de openbare weg 18-01-2010
2009 [Laatste update]
Administratieve sancties en verzoek tot staking in de strijd tegen leegstand 18-11-2009
2009 [Laatste update]
Het strafregister beschikt opnieuw over een wettelijke grond 25-09-2009
2009 [Laatste update]
De federale financiering van de lokale politie 26-06-2009
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Gemeenschapswachten. Enkele wetswijzigingen. 16-09-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
De hoorplicht en handelingen van algemene bestuurlijke politie 21-04-2008
2008 [Laatste update]
De avatar van de veiligheidscontracten 25-01-2008
Administratieve politie: wie, wat en hoe? 08-01-2008
2007 [Laatste update]
Gemeenschapswachten of hoe het blauw terugbrengen in de straat 21-12-2007
Wet houdende diverse bepalingen ... divers gewaardeerd - voetbal - huurovereenkomsten - drankgelegenheden 21-12-2007
2007 [Laatste update]
De aanvullende reglementen 31-10-2007
Herstelwet voor de administratieve sancties: palliatieve zorg of paardenmiddel? 15-10-2007
2007 [Laatste update]
Het Verkeersreglement : opfrissingscursus 28-09-2007
Openingsuren handelszaken en wekelijkse rustdag: nieuwe regels vanaf 1 maart 2007 17-09-2007
2007 [Laatste update]
Phone-shops en night-shops : modelreglement 28-08-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Phone- en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006 15-05-2007
Aanwijzing van de overtredingen per graad - koninklijk besluit van 30.09.2005 07-05-2007
2007 [Laatste update]
Ambulante en kermisactiviteiten : modelreglementen 15-03-2007
2007 [Laatste update]
De taken van de gemeente 31-01-2007
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
2006 [Laatste update]
Technopreventie in het gemeentehuis van Koekelberg 01-11-2006
2006 [Laatste update]
Handel: rol van de ondernemingsloketten 30-09-2006
2006 [Laatste update]
Gedaan met de vrije wapendracht - commentaar van de wet van 08.06.2006 15-08-2006
Programmawet van 20.07.2006 - gemeentebelasting - politiebevoegdheid van de burgemeester - politiemaatregelen ten opzichte van drugs 15-08-2006
2006 [Laatste update]
Fietsdiefstallen: oprichting van een centraal fietsdepot 13-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
Tijdelijke politieverordeningen: overdreven snelheid van de wetgever 15-03-2006
Kafka metamorfoseert administratieve praktijken 15-03-2006
2006 [Laatste update]
Onbemande camera's 31-01-2006
2005 [Laatste update]
Geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : wetgevende instrumenten 15-12-2005
2005 [Laatste update]
Integratie van telecommunicatie in de stad - Infosessie 30-11-2005
Fietsdiefstallen en preventie 24-11-2005
De link tussen het gemeentelijk mobiliteitsplan en de actieplannen van de politiezones 16-11-2005
2005 [Laatste update]
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
De fietsbrigades 18-10-2005
Rolverdeling tussen gemeente, politiezone en andere actoren die betrokken zijn bij de verwijdering en de hoede over dieren die op de openbare weg aangetroffen worden 15-10-2005
2005 [Laatste update]
Administratieve sancties: het Hof van Cassatie spreekt zich uit over verhoor van betrokkene 15-06-2005
2005 [Laatste update]
Phone-shops en night-shops: mogelijkheden voor de gemeenten 11-05-2005
2004 [Laatste update]
Hervorming van de administratieve sancties 13-12-2004
2004 [Laatste update]
Instrumenten voor de bestraffing van milieuovertredingen waarover de gemeenten en de lokale politie beschikken 30-11-2004
2004 [Laatste update]
Bewonersparkeren 29-10-2004
2004 [Laatste update]
Politiebevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van hinder veroorzaakt door dieren en inzake dierenbescherming 16-06-2004
2004 [Laatste update]
Hervorming van de administratieve sancties: een beetje voor, veel tegen 15-04-2004
2003 [Laatste update]
De gevolgen van een besluit tot onbewoonbaarheid 28-11-2003
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
2003 [Laatste update]
Strijd tegen ongezonde woningen : de macht van de burgemeester 16-10-2003
2003 [Laatste update]
Politiemaatregelen en administratieve sancties in de gemeente 15-06-2003
2003 [Laatste update]
De nieuwe parkeerschijf - brochure 28-04-2003
2003 [Laatste update]
Een tweede blik op de politiebevoegdheden van de burgemeester 15-03-2003
2003 [Laatste update]
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
Evenementen toegankelijk voor publiek en onderworpen aan vergunningen : welke ruimte hebben onze gemeenten? 15-02-2003
2002 [Laatste update]
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriële omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
2002 [Laatste update]
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
2001 [Laatste update]
Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-12-2001
1999 [Laatste update]
Gemachtigde opzichters - ministerieel rondschrijven van 05.07.1999 05-07-1999
1999 [Laatste update]
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
1978 [Laatste update]
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links