Alles rond cyberveiligheid voor de lokale besturen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2009

De eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

EFRO-BHG (2021-2027)

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft op 20 juli 2021 een nieuw operati

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.09.2021 BVR wijz. diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie

Dit besluit wijzigt diverse besluiten met het oog op de invoering van ICT-coördinatie in de basiseducatie, de invoering van het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs en tot slot, de verhoging van de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie met 22 miljoen EUR.

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur