Digitale inclusie in de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Voorontwerp van ordonnantie ‘digitaal Brussel’: Brulocalis vraagt minister Clerfayt om menselijk contact te vrijwaren

In een eigen advies aan minister Clerfayt over het voorontwerp van ordonnantie "Digitaal Brussel", formuleert Brulocalis een aantal opmerkingen en kanttekeningen. Hoewel Brulocalis positief staat tegenover een wettelijk en regelgevend kader voor de digitalisering van overheidsdiensten om ze toegankelijker te maken, benadrukt Brulocalis dat het belangrijk blijft om het menselijk contact niet te vergeten.

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort