Innovatie, nieuwe technologie, Smart cities

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Voorontwerp van ordonnantie ‘digitaal Brussel’: Brulocalis vraagt minister Clerfayt om menselijk contact te vrijwaren

In een eigen advies aan minister Clerfayt over het voorontwerp van ordonnantie "Digitaal Brussel", formuleert Brulocalis een aantal opmerkingen en kanttekeningen. Hoewel Brulocalis positief staat tegenover een wettelijk en regelgevend kader voor de digitalisering van overheidsdiensten om ze toegankelijker te maken, benadrukt Brulocalis dat het belangrijk blijft om het menselijk contact niet te vergeten.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements