Openbare dienstverlening van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Een ‘sterrenregister’ voor stilgeboren kinderen

Ouders van kinderen die overlijden binnen de eerste 140 dagen na de bevruchting kunnen wettelijk gezien geen geboorteaangifte doen van hun kind bij hun gemeente. De vzw Boven de wolken vragen geïnteresseerde gemeenten een symbolisch ‘sterrenregister’ te openen.

Modellen

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Verspreiding van (verkiezings-)drukwerk

Een gemeentebestuur kan het uitdelen van folders verbieden, maar alleen op bepaalde plaatsen en tijdstippen en alleen als deze activiteit het verkeer belemmert, de openbare orde verstoort, schadelijk is voor de netheid van wegen of mensenmassa's veroorzaakt.

Verkiezings- propaganda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In de drie maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen is het voor kandidaten verboden om bepaalde propagandamethodes te gebruiken. Zo is het met name verboden om geschenken en gadgets te verspreiden. Het is echter moeilijk om deze begrippen te definiëren: het concept is veranderlijk en de omstandigheden spelen een grote rol.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

14.04.2023 MB tot goedkeuring van het besluit van de waarnemend administrateur-generaal
van 12.04.2023 tot uitvoering van art. 57 van het Procedurebesluit van 09.05.2014 wat betreft de algemene
oproep, met inbegrip van het beslissingskader, voor de

In het kader van de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters doet Opgroeien regie een algemene oproep voor de programmatie en verdeling van subsidiebeloftes met inbegrip van het beslissingskader (art. 57 van het Procedurebesluit). Dit besluit keurt het besluit van 12.04.2023 van de waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien goed voor de omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen met basissubsidie naar kinderopvangplaatsen met de subsidie voor inkomenstarief in 2023 in Gent, Antwerpen en Brussel-Hoofdstad (gevoegd in bijlage).

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.05.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het intersectoraal kaderakk

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet dat de sociale partners zich engageren om op ondernemingsvlak besprekingen te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk. Zij is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2023 en

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verplicht de werkgevers van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de paritaire commissie voor de socio-culturele sector vallen om een bijkomende bijdrage te betalen aan de RSZ ter ondersteuning van de opleiding voor de jaren 2023 en 2024.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141