Openbare dienstverlening van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.10.2021 BBHR tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvraag tot begraving op de daartoe op de gemeentelijke begraafplaats aangelegde 'stille kinderweide' of de crematie, van levenloos geboren foetussen (tussen de 106e dag en de 180e dag van de zwangerschap). De aanvraag wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de toelating af voor de begrafenis of crematie van de foetus, alsook een toelating voor het vervoer.

20.05.2021 Wet wijz. het oud Burgerlijk Wetboek, betr. de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Deze wet voorziet in het recht van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden en om persoonlijk contact te onderhouden in het kader van het ouderlijk gezag, de organisatie van de voogdij, de plaatsing in een pleeggezin en in geval van de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst