Burgerlijke Stand en Bevolking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.10.2021 BBHR tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvraag tot begraving op de daartoe op de gemeentelijke begraafplaats aangelegde 'stille kinderweide' of de crematie, van levenloos geboren foetussen (tussen de 106e dag en de 180e dag van de zwangerschap). De aanvraag wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de toelating af voor de begrafenis of crematie van de foetus, alsook een toelating voor het vervoer.

20.05.2021 Wet wijz. het oud Burgerlijk Wetboek, betr. de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Deze wet voorziet in het recht van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden en om persoonlijk contact te onderhouden in het kader van het ouderlijk gezag, de organisatie van de voogdij, de plaatsing in een pleeggezin en in geval van de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst