Gemeentelijk onderwijs, jeugd, het jonge kind en kinderopvang

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

De actieve welvaartsstaat op de proef gesteld door studenten die bij het OCMW aankloppen

In het Brussels Gewest wonen nu ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna één op de tien inwoners. Deze mensen lopen een bijzonder groot risico op armoede en zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis de andere kwam aflossen (inflatie, corona, energiecrisis, enz.), uiteraard nog kwetsbaarder geworden. Het is duidelijk dat deze situatie een grote uitdaging vormt voor de lokale en regionale maatschappelijke actoren. Welke oplossingen en toekomstperspectieven dienen zich aan?

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 109

Nieuwsbrief nr. 109 is zopas verschenen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

14.04.2023 MB tot goedkeuring van het besluit van de waarnemend administrateur-generaal
van 12.04.2023 tot uitvoering van art. 57 van het Procedurebesluit van 09.05.2014 wat betreft de algemene
oproep, met inbegrip van het beslissingskader, voor de

In het kader van de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters doet Opgroeien regie een algemene oproep voor de programmatie en verdeling van subsidiebeloftes met inbegrip van het beslissingskader (art. 57 van het Procedurebesluit). Dit besluit keurt het besluit van 12.04.2023 van de waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien goed voor de omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen met basissubsidie naar kinderopvangplaatsen met de subsidie voor inkomenstarief in 2023 in Gent, Antwerpen en Brussel-Hoofdstad (gevoegd in bijlage).

17.03.2023 Dec. wijz. de Codex Hoger Onderwijs van 11.10.2013 en het dec.
04.04.2014 betr. de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat
betreft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de

Dit decreet voorziet in de inkanteling van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen onder de bestaande koepel van de Vlaamse bestuursrechtscolleges en brengt het statuut van de bestuursrechters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen in overeenstemming met het DBRC-decreet 04.04.2014.