Gemeentelijk onderwijs, jeugd, het jonge kind en kinderopvang

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

De actieve welvaartsstaat op de proef gesteld door studenten die bij het OCMW aankloppen

In het Brussels Gewest wonen nu ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna één op de tien inwoners. Deze mensen lopen een bijzonder groot risico op armoede en zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis de andere kwam aflossen (inflatie, corona, energiecrisis, enz.), uiteraard nog kwetsbaarder geworden. Het is duidelijk dat deze situatie een grote uitdaging vormt voor de lokale en regionale maatschappelijke actoren. Welke oplossingen en toekomstperspectieven dienen zich aan?

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2009

De eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.10.2021 BBHR tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvraag tot begraving op de daartoe op de gemeentelijke begraafplaats aangelegde 'stille kinderweide' of de crematie, van levenloos geboren foetussen (tussen de 106e dag en de 180e dag van de zwangerschap). De aanvraag wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de toelating af voor de begrafenis of crematie van de foetus, alsook een toelating voor het vervoer.

04.02.2022 Dec. wijz. dec. 30.04.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

Dit decreet laat toe dat de lokale afdelingen van het agentschap Opgroeien regie, aan de maatschappelijk werkers van een OCMW de identificatiegegevens doorgeven van maatschappelijk kwetsbare gezinnen waarmee zij in de uitvoering van hun opdracht in contact komen. De bedoeling van deze gegevensdeling is om de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulpverlening te vergroten. Het bepaalt ook dat de ziekenhuizen aan het agentschap bij de geboorte van een kind een aantal identificatiegegevens verstrekken.

04.02.2022 Dec. wijz. dec. 30.04.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

Dit decreet laat toe dat de lokale afdelingen van het agentschap Opgroeien regie, aan de maatschappelijk werkers van een OCMW de identificatiegegevens doorgeven van maatschappelijk kwetsbare gezinnen waarmee zij in de uitvoering van hun opdracht in contact komen. De bedoeling van deze gegevensdeling is om de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulpverlening te vergroten. Het bepaalt ook dat de ziekenhuizen aan het agentschap bij de geboorte van een kind een aantal identificatiegegevens verstrekken.