Deze pagina behandelt het beheer van Europese en niet-Europese onderdanen op het gemeentelijk grondgebied.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

De voorwaarden tot opschorting en vrijstelling van het inburgeringstraject worden gewijzigd. Het gaat onder andere om de opschorting zolang de nieuwkomer werkt of een opleiding volgt, ingeval van ziekte of het tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen en ingeval er een onderbreking is van het verblijf en/of het verblijfsrecht van de nieuwkomer in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De nieuwkomer legt het bewijs tot opschorting voor aan de gemeente, behalve indien de opschorting blijkt uit het rijksregister.

05.05.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers [ Oekraïne ]

Dit besluit stelt de personen die tijdelijke bescherming genieten op basis van de richtlijn 2001/55/EG, vermeld in art. 57/29 tot 57/36 van de wet 15.12.1980 inzake de vreemdelingen (in dit geval Oekraïense vluchtelingen), vrij van de verplichting tot het volgen van een inburgeringstraject omwille van het voorlopig karakter van hun verblijf.

05.05.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers [ Oekraïne ]

Dit besluit stelt de personen die tijdelijke bescherming genieten op basis van de richtlijn 2001/55/EG, vermeld in art. 57/29 tot 57/36 van de wet 15.12.1980 inzake de vreemdelingen (in dit geval Oekraïense vluchtelingen), vrij van de verplichting tot het volgen van een inburgeringstraject omwille van het voorlopig karakter van hun verblijf.