Deze pagina behandelt het beheer van Europese en niet-Europese onderdanen op het gemeentelijk grondgebied.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

12.10.2022 MB tot bepaling van de
inwerkingtreding van de code 5.1.6. en 5.1.7. die kunnen worden
geregistreerd in het informatietype 202, verbonden met het wettelijk
informatiegegeven betr. de verblijfssituatie van de
vreemdelingen die in de bevolk

Dit besluit bepaalt op 19.10.2021 de inwerkingtredingsdatum van de codes 5.1.6. (student die zijn diploma behaald heeft en werk zoekt) en 5.1.7. (student die zijn diploma behaald heeft en een bedrijf opricht) die kunnen worden geregistreerd door de gemeenten in het informatietype ('I.T.') 202 in de bevolkingsregisters en het rijksregister van de natuurlijke personen.

16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van inburgeringstrajecten die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

02.03.2023 Wet betr. de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van
grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen v

Deze wet bepaalt het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) door de Belgische overheidsdiensten (onder andere de lokale politie), op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op hen gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.