Europese week van de lokale democratie : 21 oktober 2020Thema 2019 - ‘Lokale democratie: vertrouwensgebieden’

(Fragment van de website van de Raad van Europa, Congres van Lokale en Regionale Overheden)

Tijdens de vergadering van 4 april 2019 in Straatsburg heeft het Bureau van het Congres van Lokale en Regionale Overheden het tweejarige thema van de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD) voor 2019 en 2020 goedgekeurd op basis van de voorstellen van de deelnemers aan de coördinatievergadering.
Vertrouwen tussen de bevolking en de overheid is essentieel voor een goede werking van de democratie, en de lokale besturen zijn bijgevolg essentieel om het openbare vertrouwen in het democratische bestuurssysteem te versterken. Het lokale niveau is ideaal voor de participatieve democratie, omdat het een aanzienlijke mate van burgerengagement garandeert in het kader van openbare aangelegenheden en de besluitvorming en het een uitstekend platform biedt voor de toepassing van innoverende tools en praktijken. Voor de steden die aan de EWLD deelnemen, wordt het een uitdaging om dit potentieel te benutten, vooral bij het realiseren van een open bestuur. Het is een eenvoudig maar krachtig idee dat de openbare actie efficiënter zal zijn als ze transparant, participatief en verantwoordelijk is.


 

VERTROUWEN CREËREN


Om vandaag de dag een constructieve relatie tussen de burgers en de vertegenwoordigers van de lokale overheden op te bouwen, moet er aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van de dialoog. Eerlijkheid is cruciaal om vertrouwen te creëren, of in bepaalde gevallen om het vertrouwen te herstellen. De lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij de opbouw van die relatie van onderling engagement tussen de burgers, in het kader van het leven in hun stad, en de instellingen, die naar de behoeften van deze burgers moeten luisteren.
Vertrouwen is gebaseerd op een wederzijdse relatie van vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Deze wederkerigheid is gebaseerd op een transparantiebeginsel.
Tijdens deze editie van de EWLD gaat het erom de lokale democratie samen te realiseren (co-constructie) en de nadruk te leggen op burgerparticipatie, die verschillende vormen kan aannemen en meerdere fasen kan doorlopen. Naarmate het veiligheids- en samenhorigheidsgevoel sterker wordt, zal de participatie meer toegewijd zijn.


15 OKTOBER - Hoofdevenement van editie 2019 - Startschot in UKKEL om 20.00 uur


Dit jaar is de werkwijze voor de EWLD veranderd. De lokale besturen worden vriendelijk verzocht om activiteiten te plannen die de lokale democratie in hun gemeente het hele jaar door versterken en verankeren, en om van de EWLD gebruik te maken om dit engagement met en voor de burgers te vieren.
De openingsceremonie heet vanaf nu het hoofdevenement van de week van de lokale democratie en vindt dit jaar plaats op 15 oktober 2019 in het Cultuur Centrum van Ukkel. Het zal in twee fasen verlopen.

DEEL 1: 16.30 - 18.30 uur: Knowhow inzake participatie & inspiratiebron


Bepaalde gemeenten zullen in de Foyer van het CC Ukkel worden gevraagd om hun ervaringen te komen delen op het gebied van participatie, gebruik van een digitaal platform en burgerontmoetingen. De volgende gemeenten beschikken over een stand:
• Ukkel
• Stad Brussel
• Vorst
• Evere
• Sint-Gillis

DEEL 2: 20.00 uur: CONFERENTIE TER INLUIDING VAN DE EWLD 2019


Is een andere democratie mogelijk?

Ter gelegenheid van de Europese Week van de Lokale Democratie 2019 nodigt de gemeente Ukkel u uit voor een avondconferentie die door twee eersteklas sprekers zal worden gepresenteerd:
• David Van Reybrouck, Belgisch auteur, filosoof en historicus, stelt mogelijke pistes voor om ons politieke systeem grondig te herzien en een intelligente democratie in te voeren;
• Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Duitstalig parlement, is uitgenodigd om de eerste burgerraad voor te stellen, die wordt beschouwd als een officieel vast orgaan in de Duitstalige Gemeenschap.

Zij krijgen het gezelschap van ceremoniemeesteres Hadja Lhabib, die u het woord zal geven. De conferentie wordt afgesloten met een uitwisselingsmoment en een Q&A.

Graag inschrijven: reservation@ccu.be

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brulocalis in het kader van de EWLD 2019

Programma


Voor editie 2019 worden collectieve activiteiten, voornamelijk op basis van de verschillende vormen van participatie, voorgesteld om de nieuwe gemeentediensten belast met participatie te inspireren.

Focus op het ‘participatietraject’ van COSTA - COSTA koppelen aan de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD): waarom?In maart 2017 hebben de Stad Brussel, Etterbeek, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde, samen met burgercollectieven die in hun gemeente actief zijn, het onderzoeksproject ‘Collaboratieve Stad’ (COSTA) opgestart. Deze studie wordt in samenwerking met Brulocalis en drie studiebureaus gevoerd. Doel: manieren bedenken om de samenwerking tussen lokale besturen en burgerinitiatieven te verbeteren in het kader van hun milieuacties. ‘Burgerparticipatie’ was een van de mogelijkheden, en dus werd beslist een cyclus te organiseren om dit thema beter af te bakenen.

Aangezien ‘burgerparticipatie’ regelmatig terugkeert in de debatten over lokale democratie (hoe kan burgerparticipatie worden gestimuleerd, hoe kun je zoveel mogelijk burgers betrekken, enz.?), dachten de projectdragers van COSTA dat het verrijkend zou zijn om deel te nemen aan de EWLD, met als doel de discussie te verruimen en andere Brusselse gemeenten hun ervaring met dit thema te laten delen.

‘Meer’ doen met participatie


Het thema ‘burgerparticipatie’ neemt ondertussen een prominente plaats op de politieke agenda’s in. Ook de burgers zijn vragende partij en willen meer betrokken zijn bij het stadsbeheer. Hoewel de actoren van onze Living Labs al goede en minder goede ervaringen met participatieve processen hebben gehad, bleek tijdens de COSTA-workshops echter dat het begrip ‘participatie’ nog altijd relatief onduidelijk is. Vooral wanneer het zich in verschillende vormen manifesteert afhankelijk van de context, de betrokken doelgroepen, de beoogde doelstellingen en de gehanteerde methodologieën.

Samen beter begrijpen om goed aan participatie te doen


De bedoeling van onze aanpak is om de burgerinitiatieven en de lokale besturen de mogelijkheid te bieden om samen een leer- en uitwisselingstraject te ervaren, zodat zij dit thema beter kunnen afbakenen, en om samen de contouren van ‘burgerparticipatie’ hier en nu te schetsen.
Het is daarom nog niet de bedoeling om tot een uniforme definitie van burgerparticipatie te komen, maar wel om meerdere visies of scenario’s te beschouwen die gezamenlijk zullen zijn opgebouwd door de actoren van burgerinitiatieven en de lokale besturen.

Methodologie: hoe kan het denkproces worden gestimuleerd?


Om tot dit resultaat te komen, zullen de medeonderzoekers van COSTA hun analyses baseren op theoretische inzichten en de uitwisseling van ervaringen. Samen zullen ze het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van burgerparticipatie bestuderen, rekening houdend met de bezwaren, problemen en uitdagingen zoals inclusie. In oktober en november 2019 zullen er presentaties en debatconferenties worden voorgesteld. Dit traject wordt afgesloten met een collectieve werkvergadering.

Alle bijdragen aan het traject worden in een publicatie opgenomen.

19 OKTOBER - 25e editie van Place aux Enfants


Place aux Enfants, dat zich inzet voor het klimaat, brengt kinderen van 8 tot 12 jaar uit de Federatie Wallonië-Brussel samen rond een gemeenschappelijk doel, namelijk het burgerschap aanmoedigen en de maatschappij ontdekken waarin zij leven.

Hoewel het thema ‘klimaat’ de voorgaande jaren al regelmatig terugkeerde in de programma’s, zal het de rode draad zijn van deze 25e editie.
Ter gelegenheid daarvan zullen de kinderen bomen planten als symbool voor hun streven naar een toekomst in harmonie met het milieu. Nu al slaan de negentien gemeenten de handen in elkaar om programma’s samen te stellen, zodat deze kinderen geëngageerde volwassenen kunnen ontmoeten en hun passie en betrokkenheid kunnen delen.

LOCATIE: meerdere gemeenten
DOELGROEP: burgers en gemeenten: gemeentebesturen en verkozenen
INSCHRIJVEN: telefonisch in de gemeente
LINK: helemaal onderaan op de website van Place aux Enfants zijn de contactgegevens van de deelnemende gemeenten terug te vinden

29 OKTOBER om 19.30 uur: film - debat


Het thema ‘participatief begroting’ is meermaals naar voren gekomen tijdens de workshops en werkgroepen van COSTA. Het is een interessant en intrigerend thema, dat soms moeilijk te realiseren lijkt. Om de mogelijkheden te onderzoeken, de uitdagingen van dit brede onderwerp te vatten en de realisatie ervan te bekijken, biedt het team van COSTA in samenwerking met Periferia een reeks bijeenkomsten over participatieve begrotingen aan.

Vertoning van de film ‘La révolution douce’, gevolgd door een debat om meer inzicht te krijgen in wat een participatieve begroting precies is en welke uitdagingen ermee gepaard gaan.

LOCATIE: Europazaal (gemeentehuis, Van Meenenplein 39 te 1060 Sint-Gillis)
DOELGROEP: burgers en gemeenten: gemeentebesturen en verkozenen
INSCHRIJVEN: gratis via dit formulier op de website van Periferia of via hun Facebookpagina.

Andere interessante activiteiten die wij ter informatie meedelen:
• Debatconferentie op dinsdag 12 november: Yves Cabanne: Participatieve begrotingen: vastgestelde uitdagingen op basis van ervaringen in verschillende continenten.
• Workshop met meerdere actoren op donderdag 14 november: ‘Een gemeentebegroting participatief maken en gezamenlijk beheren’, aanreiken van tools om antwoorden op specifieke vragen te geven.6 en 23 NOVEMBER - De hele dag vanuit het Gemeenschapscentrum Maritiem


Sinds april bereiden jongeren van Brusselse jeugdhuizen en -groepen Place aux Jeunes 2019 voor. Ze maken een lijst van alle onderwerpen die hen aanspreken en bespreken welke gesprekspartners ze zouden willen ontmoeten.

Dit jaar hebben de jongeren beslist een caravan te bouwen om te sensibiliseren rond engagement. Van september tot november komt de caravan langs op diverse gemeentelijke festiviteiten maar ook in scholen en verenigingen ... De bedoeling is om de interesse van andere jongeren te wekken voor het concept ‘samen leven’ in hun gemeente.

06/11: PERSCONFERENTIE om 14.00 uur in het Gemeenschapscentrum Maritiem

Op 23 november worden de medewerkers van de gemeentebesturen, de verkozenen en de jongeren ‘s ochtends verwacht in het Gemeenschapscentrum Maritiem (GCM). Vervolgens gaan de jongeren een hele voormiddag op pad om vertegenwoordigers van instellingen, ngo’s en specifieke beroepsgroepen te ontmoeten. In de namiddag keren ze terug naar het GCM, waar ze hun ervaringen en belevingen uitwisselen tijdens artistieke workshops: slampoëzie, graffiti, filmpjes, ...

LOCATIE: GCM
DOELGROEP: jongeren van 13 tot 15 jaar, burgers en gemeenten: gemeentebesturen en verkozenen
INSCHRIJVEN: bij de deelnemende gemeenten via de website van Place aux Jeunes


23 NOVEMBER – met COSTAEveneens om de nadruk te leggen op participatie, nodigen we u uit om de COSTA-workshop bij te wonen.
Welke visie(s) op burgerparticipatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COSTA)?

• Voorstelling van de COSTA-experimenten door Living Labs
• Voorstelling van de COSTA-partners rond participatietools
• Workshop voor de co-constructie van scenario’s rond burgerparticipatie in het BHG

LOCATIE: Innoviris (moet nog worden bevestigd)
DOELGROEP: burgers en gemeenten: gemeentebesturen en verkozenen
INSCHRIJVEN:

26 NOVEMBER van 11.45 tot 14.00 uur - Middag omtrent Personen met een handicap

(locatie nog te bepalen)

Toegankelijkheid van culturele plaatsen en evenementen
In samenwerking met BPB en de vzw PHARE


LOCATIE:
DOELGROEP:
INSCHRIJVEN:


SAVE THE DATE EWLD 2019 – vrijdag 6 december van 9u tot 13u
Burgerparticipatie: van goesting naar praktijkOm deze editie van de EWLD 2019 af te sluiten, stellen Brulocalis en de Schepen van Participatie van de Stad Brussel u een voormiddag van ontmoeting, uitwisseling en vorming voor tussen verkozenen en ambtenaren verantwoordelijk voor burgerparticipatie.

 


Burgerlijke participatie: van willen naar doen


Is participatie altijd de goede keuze?
De participatie van burgers aan de beslissingsprocessen zit in de lift. Heel wat beleidsvoerders zouden graag zulke participatieve processen opzetten.

Maar is het wel altijd aangewezen, of zelfs mogelijk, om de burger te laten participeren?Hoe kunt u bepalen of de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming gerechtvaardigd is? En als dat het geval is, hoe kunt u het proces tot een goed einde brengen?

Deze opleiding reikt uw diensten een lijst met vragen en goede reflexen aan om verzoeken om participatie optimaal te kunnen beoordelen, om de projecten te selecteren die echt participatief zijn, en om een efficiënte participatie te organiseren.

Diversiteit en participatie: loting als magische oplossing?


Loting om een representatief panel van deelnemers samen te stellen, is een veelbesproken onderwerp, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau.

Maar garandeert een loting wel echt de diversiteit van de deelnemers en de vertegenwoordiging van alle bevolkingslagen? Waarom en wanneer kunt u gebruikmaken van een loting? Hoe moet u een loting organiseren en wat is de kostprijs?

Als een loting geen optie is, hoe kunt u de diversiteit van de deelnemers aan de participatieve processen verbeteren en vermijden dat steeds dezelfde personen deelnemen?

Tijdens deze opleiding leren uw diensten bepalen welke maatregel het meest aangewezen is om de burgers te activeren.

Programma


8.30 uur: Onthaal
9.00 uur: Welkomstwoord van Corinne François; Directeur van Brulocalis
9.15 uur: ‘Europese Week van de Lokale Democratie: een initiatief dat ons samenbrengt’ in aanwezigheid van Bryony Rudkins, lid van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk in het Congres van de Raad van Europa, thematisch woordvoerder over EWLD
9.40 uur: ‘De participatieladder: de acht participatieniveaus’ (Dimitri Lemaire)
10.10 uur: ‘Burgerlijke participatie: ja, maar waarom?’ (Florence Leroy)
10.50 uur: Simulatie: hoe moet je een verzoek of een participatief project kaderen?
11.20 uur: ‘Loting: ja, maar hoe?’ Het proces om een loting te organiseren (Dimitri Lemaire) 
11.45 uur: Q&A met de twee trainers
12.30 uur: Slotwoord van Arnaud Pinxteren - schepen voor de deelname van de stad Brussel
12.35 uur: Lunch

Sprekers


  • Florence is een onafhankelijke experte in participatieve methodologie en strategie en een erkende bemiddelaarster. Ze behaalde haar diploma van ingenieur aan het Europacollege en is gespecialiseerd in stakeholdermanagement en bemiddeling. Eerder was ze zowel in de openbare sector (Europese Commissie en federale staat) als in de privésector (Eneco Wind Belgium) werkzaam als projectleider van zogenaamde complexe infrastructuurprojecten (grensoverschrijdend, met een sterke lokale tegenkanting, een nieuwe technologie, ...). Naast dit technischere traject is ze vanaf 2010 opleidingen beginnen te volgen in communicatie, conflictbeheer, technieken voor het faciliteren van de collectieve intelligentie en bemiddeling. Inmiddels is Florence gespecialiseerd in het ontwerpen van participatieve processen voor projecten met verschillende stakeholders.
  • Dimitri is directeur van Particitiz, een instelling die innoverende voorzieningen voor interactie tussen politici en burgers ontwikkelt op basis van tools voor emotionele en collectieve intelligentie, technieken voor burgerlijke uitingen en loting. Hij ontwierp tal van participatieve processen, zoals de Agora’s en de Consensusconferentie van het Europees Parlement, ‘Klimaatspelers’ voor Leefmilieu Brussel, ‘WAM1080’ voor de gemeente Molenbeek, ‘G1060’ voor de gemeente Sint-Gillis en ‘Make Your Brussels - Mobility’ voor het Brussels Parlement. Momenteel begeleidt hij Oudergem, Elsene, Watermaal-Bosvoorde en Brussel-Stad in het kader van hun strategie voor burgerlijke participatie. Hij werkt ook als expert voor de Verenigde Naties en de OESO en werkt mee aan projecten rond democratische innovaties in Peru, Libanon en Marokko.

Waar & wanneer


Deze ochtend zal doorgaan in de Militiezaal in het Stadhuis van Brussel.
Onthaal: 8u30 – lunch met debriefing vanaf 13u

***

Ben jij bezig met participatie? Ben je nieuwsgierig om nieuwe tools of ideeën te ontdekken? Reserveer dan dit moment in jouw agenda en bevestig ons zo snel mogelijk jouw aanwezigheid.
Het gedetailleerde programma wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

Inschrijving

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld


Individuele activiteiten


Er worden diverse individuele activiteiten georganiseerd in de deelnemende gemeenten van de EWLD 2019.
De programma’s zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Activiteit per gemeente’.

Dit jaar vindt u er onder meer de gemeenten met activiteiten voor kinderen en jongeren om een sterke vertrouwensband met hen te creëren.
In samenwerking met Festival International de l’Enfance et de la Jeunesse (FIEJ)

# Place aux Enfants


... dat zich inzet voor het klimaat, brengt kinderen van 8 tot 12 jaar uit de Federatie Wallonië-Brussel samen rond een gemeenschappelijk doel, namelijk het burgerschap aanmoedigen en de maatschappij ontdekken waarin zij leven. Alle activiteiten in elk van de deelnemende gemeenten zijn terug te vinden op de website van Place aux Enfants.

“In Brussel: 19 gemeenten, 1900 jongeren, 330 begeleiders en 360 gastheren en -vrouwen zullen van de partij zijn!”

# Place aux Jeunes


Dit jaar hebben de jonge ambassadeurs van 13 tot 15 jaar beslist een caravan te bouwen om te sensibiliseren rond engagement. Van september tot november komt de caravan langs op diverse gemeentelijke festiviteiten maar ook in scholen en verenigingen ... De bedoeling is om de interesse van andere Brusselse jongeren te wekken en ze te sensibiliseren voor het concept ‘samen leven’.
09/10: Vorst
19/10: Oudergem
23/10: Sint-Joost-ten-Node
26/10: Etterbeek
28/10: Koekelberg
30/10: Jette
06/11: PERSCONFERENTIE om 14.00 uur in het Gemeenschapscentrum Maritiem
9/11: Evere
16/11: Molenbeek
Alle activiteiten in elk van de deelnemende gemeenten zijn terug te vinden op de website van Place aux Jeunes.
Contact

Sophie GOFFARD

Logo


Laatste bijwerking

18.11.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links