Projectoproep Agenda Iris 21
Logo Agenda Iris 21Stel een programma voor duurzame ontwikkeling op voor uw gemeente of OCMW - deadline 31 mei 2017


Sinds 2008 biedt het Gewest financiële en methodologische ondersteuning aan Brusselse gemeenten en OCMW's om projecten en acties rond duurzame ontwikkeling uit te werken. Die steun wordt geconcretiseerd in de projectoproep Agenda Iris 21.

Sindsdien hebben zich meer dan 25 gemeenten en OCMW's bij het initiatief aangesloten. Zo konden zij innoverende en duurzame actieprogramma's en projecten op touw zetten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een nieuwe projectoproep voor

 

Doel

Ondersteuning voor de invoering van een Lokale Agenda 21 in Brusselse gemeenten en OCMW's, volgens de methodologie aangereikt door Leefmilieu Brussel.  

Doelgroep

Gemeenten en OCMW's die geen Lokale Agenda 21 hebben en nog geen aanspraak gemaakt hebben op gewestelijke toelagen.

Bedrag
50.000 €

Deadline voor de indiening van het kandidatuursdossier: 31 mei 2017

Download

Zie ook


Onze fiche "Agenda Iris 21: opstelling en uitvoering van een Lokale Agenda 21 - oproep 2017" in de gegevensbank subsidies

Info 


Presentatie van goede praktijkvoorbeelden van Brusselse lokale besturen

Evaluatie: evenement voor 1e balans

Op 23 oktober 2013 organiseerde Leefmilieu Brussel in samenwerking met de VSGB een colloquium waar de balans opgemaakt werd van de 6 jaren waarin de lokale besturen programma's Agenda 21 uitwerkten. Inmiddels zijn er 23 Lokale Agenda's 21. Honderden projecten rond duurzame ontwikkeling werden op touw gezet in 16 Brusselse gemeenten en 7 OCMW's. De acties hebben betrekking op verschillende bevoegdheden en taken van de lokale besturen. Duurzame ontwikkeling is op vele niveaus aanwezig en biedt allerlei mogelijkheden voor de verbetering van het lokaal bestuur.

Dit evenement was een unieke gelegenheid om een waaier aan acties te ontdekken die Brusselse gemeenten en OCMW's organiseren, en uiteenzettingen te beluisteren van lokale en internationale deskundigen over deze programma's.

Overzicht van de presentaties van het colloquium van 23 oktober 2013

Bepaalde gemeenten en OCMW's richtten er de spots op enkele goede praktijkvoorbeelden:
Milieuminister Evelyne Huytebroeck rondde de voormiddag af met een conclusie en de uitreiking van de gedenkplaten ter bekroning van de inzet van elke gemeente en OCMW.

De deelnemers werden tevens uitgenodigd op een poster-sessie waarop alle programma's Agenda 21 voorgesteld werden, een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met projectleiders en -coördinatoren.

Projectoproep duurzame ontwikkeling 2017 - thematisch deel - deadline 15 juni 2017

Brussel Leefmilieu doet een nieuwe oproep betreffende duurzame en milieuacties. Dit jaar wordt het aantal thema's verruimd. Het totaal bedrag van subsidies voor de lokale besturen werd ook opgetrokken.

De projecten kunnen betrekking hebben op 5 thema's:

  • de strategie Good Food "Naar duurzamere voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
  • het beheer van middelen en omgaan met afval
  • de vrijwaring van de natuur in de stad, ecologisch beheer van de openbare ruimten, afschaffing van het gebruik van pesticiden
  • de strijd tegen lawaaihinder veroorzaakt door het verkeer, in het bijzonder de inperking van het verkeer en de snelheid van voertuigen, het gebruik van materiaal en bekleding die minder lawaai genereren, de uitvoering van geïntegreerde oplossingen die zo weinig mogelijk geluid verspreiden
  • het beheer van water en strijd tegen overstromingen

Naar gelang van de thema's en doelstellingen kunnen de verwachte projecten slaan op:

  • de organisatie van activiteiten voor sensibilisering van de bevolking
  • de inrichting of terbeschikkingstelling van terreinen of gebouwen
  • bouwprojecten of de inrichting van de openbare ruimte
  • voorafgaande studies voor deze projecten

Kader van de projectoproep

Het project staat open voor gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke lokale overheid kan verschillende projecten indienen.

Verschillende lokale overheden kunnen een gemeenschappelijk project en/of gelinkte projecten indienen.

De geselecteerde projecten kunnen tot 25.000 euro steun genieten voor werkingssubsidies en 100.000 euro voor investeringssubsidies (40.000 euro voor de voorafgaande studies).

Deadline van de oproep

De kandidatuursdossiers kunnen tot donderdag 15 juni 2017 ingediend worden bij Brussel Leefmilieu.

Meer info


Voor bijkomende informatie over de dossiers kan u contact opnemen met Pascale Alaime (tel. 02 775 77 50 - palaime@environnement.brussels).

Zie ook


Fiche "Duurzame milieuprojecten : projectoproep 2017" van de gegevensbank subsidies 

Download 

Contact

Philippe MERTENS

Laatste bijwerking

05.02.2016

Coordinatoren Agenda 21 in de gemeenten

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links