Methodologische steun voor het uitwerken van een Agenda 21

In samenwerking met de Stichting voor de Toekomstige Generaties bieden de VSGB en het BIM methodologische ondersteuning voor de gemeenten en OCMW's in het kader van de projectoproep Agenda Iris 21 en tijdens de uitvoering van de geselecteerde projecten.

Sinds september 2007 nemen gemeenten en OCMW's deel aan workshops om hen te helpen hun project(en) vorm te geven, met name op het vlak van de opstelling van een Agenda 21, transversaliteit en participatie.

Er wordt namelijk een netwerk gecreëerd met de deelnemers aan de verschillende oproepen. Er is geen antwoord op alles en er is geen wetboek dat strikt opgevolgd moet worden. Het voornaamste doel is zo veel mogelijk projecten te doen slagen. Er wordt naar samenwerking gestreefd, voornamelijk aan de hand van allerhande workshops.

Een volledige kalender van de geplande samenkomsten vindt u in de rubriek agenda.

Projectoproep 2012

26.03.2013

De zelfevaluatie van een Lokale Agenda 21


> zie het verslag van de workshop

Projectoproep 2011

22.05.2012

Uitgesloten van participatie? Uitdagingen en inspirerende voorbeelden


> zie het verslag van de workshop
29.03.2012

Duurzame voeding


> zie het verslag van de workshop

Projectoproep 2010

06.12.2011

Informeren en/of communiceren


> zie het verslag van de workshop
10.02.2011

Evaluatie in een process van Lokale Agenda 21


> zie het verslag van de workshop

Projectoproep 2009

08.02.2010

Uitvoering, evaluatie en follow-up van het actieplan


> download het verslag van de workshop (pdf)
9.01.2010

De start van de projecten in 2010


> zie het verslag van de workshop
13.11.2009

Uiteezetting van de oproep, kalender


> zie het verslag van de workshop

Projectoproep 2008

05.03.2009

Interne en externe communicatie


> zie het verslag van de workshop
22.01.2009

Start van de projecten in 2009


> zie het verslag van de workshop
23.09.2008

Transversaliteit, programmatie en proces voor het opzetten van een Lokale Agenda 21


> zie het verslag van de workshop
 19.09.2008

Voorstelling van de projectoproep


> zie het verslag van de workshop

Projectoproep 2007

30.05.2008

Stand van zaken en diagnose


> zie het verslag van de workshop
30.04.2008

Participatiemomenten


> zie het verslag van de workshop
09.04.2008

Tips voor een goede aanpak van een Agenda 21!


> zie het verslag van de workshop
11.12.2007

Transversaliteit


> zie het verslag van de workshop
16.11.2007

De participatie van de burgers


> zie het verslag van de workshop
09.11.2007

Een diagnose van duurzame ontwikkeling tot stand brengen


> zie het verslag van de workshop
26.10.2007

Opstelling van een boordtabel voor een project


> download het verslag van de workshop in pdf-formaat
28.09.2007

Analyse van het kandidatuurdossier


> zie het verslag van de workshop

Contact

Philippe MERTENS
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links