Nuttige links

In het Nederlands

DE BLOG AGENDA IRIS 21
> agendairis21.be

Steunpunt Lokale Agenda 21
Lokale verenigingen en bestuur voor een duurzaam beleid
> www.sla21.be
en in het bijzonder:
- LA21 in het verleden
> www.sla21.be/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=65

- LA21 in Vlaanderen
> www.sla21.be/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=66
- documenten
> www.sla21.be/index.php?option=com_remository&Itemid=79
- voorbeelden
> www.sla21.be/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemid=81

Platform Lokale Agenda 21 van Leuven
> www.la21leuven.be

De Lokale Duurzaamheidsmeter
Cos Netherlands beheert er sinds 1999 de duurzaamheidsmeter, een instrument voor de meting van de lokale duurzaamheid. Het biedt geactualiseerde informatie over het beleid dat er gevoerd wordt. De resultaten zijn permanent beschikbaar op internet.
> www.duurzaamheidsmeter.nl


In het Frans

DE BLOG AGENDA IRIS 21
> agendairis21.be

Comité 21
Comité 21 is het Frans comité voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling; het stelt op zijn website methodologische instrumenten voor, goede praktijkvoorbeelden, gidsen en voor de evaluatie thematische indicatoren op lokaal vlak, …
> www.agenda21france.org

Databank van de Lokale Agenda's 21 en van de territoriale praktijken en projecten duurzame ontwikkeling
Deze databank wordt aangevuld door de lokale overheden en stelt fiches voor met ervaringen, die toegankelijk zijn aan de hand van opzoekingscriteria.
>
www.dd-pratiques.org

Vereniging 4D
Dossiers en debat voor duurzame ontwikkeling
> www.association4d.org
en bijzonder : Het observatorium van de Lokale Agenda's 21 en de territoriale praktijken duurzame ontwikkeling
>
www.association4d.org/article.php3?id_article=6

Agora 21
Franstalige portaalsite duurzame ontwikkeling
>
www.agora21.org
Presentatie van Lokale Agenda's 21, referentiedocumenten, etc.
> www.agora21.org/territoire.html

Gemeentelijk plan duurzame ontwikkeling van Louvain-la-Neuve
>
www.olln.be/fr/environnement/developpement-durable/plan-communal-dd.html

Lokale Agenda's 21 in Zwitserland « Cantons et Communes tournés vers l’avenir »
>
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/agenda21/index.html?lang=fr
en in het bijzonder :
- Goede praktijkvoorbeelden :

>
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=fr
-
Projecten zoeken :
> www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/agenda21_suche/index.html?lang=fr

Institut Eco-conseil van Namen
>
www.eco-conseil.be/framepriv.htm

Brochure "Agenda 21 local, mettre en œuvre un A21L dans sa commune"
>
www.eco-conseil.be/framepriv.htm

Etopia : Centre d'animation et de recherche en écologie politique
> www.etopia.be
en bijzonder de studie "Agenda 21 local : un engagement communal sur la voie du développement durable" door Laurence Lambert - juli 2005
>
www.etopia.be/IMG/pdf/E1._agenda_21_locale_version_finale.pdf


In het Engels


International Council of Local Environemental Initiatives (ICLEI)

ICLEI is een vereniging van lokale besturen met meer dan 550 leden: steden, gemeente en verenigingen die ijveren voor duurzame ontwikkeling. ICLEI bereikt zijn strategische doelstellingen door middel van internationale campagnes zoals « Villes pour la protection climatique » en « Action locale 21 ».
> www.iclei.org et www.iclei-europe.org
en in het bijzonder:
- Algemene presentatie Lokale Agenda 21 : > www.iclei-europe.org/index.php?id=616
- Allerlei nuttige info : > www.iclei-europe.org/index.php?id=296

Campagne "Europese steden voor duurzame ontwikkeling"
Deze campagne kwam in 1994 tot stand, op basis van Hoofdstuk 28 van Agenda 21 dat in 1992 te Rio goedgekeurd werd. Meer dan 800 lokale en regionale overheden hebben er een platform gevormd voor communicatie, debat en uitvoering van duurzame ontwikkeling via Lokale Agenda's 21.
> www.sustainable-cities.eu
en bijzonder : allerlei nuttige info : > sustainable-cities.eu/front_content.php?idart=782

Local sustainability
"Local sustainability" is een portaalsite die op initiatief van ICLEI – Local Governments for Sustainability tot stand kwam om de Europese lokale besturen een platform te bieden voor informatie over duurzaamheid. Er zijn 3 thematische websites:
> www.localsustainability.eu
en in het bijzonder :
Local ressources 21 : database met hulpmiddelen en gode praktijkvoorbeelden:
> www.localresources21.org
Local targets 21 : het instrument "STATUS" biedt de lokale overheden de mogelijkheid om de stand van zaken op te maken van hun vooruitgang inzake duurzame ontwikkeling , door hun eigen doelwaarden te vergelijken met een reeks lokale indicatoren voor duurzaamheid
> status-tool.iclei.org
Local evaluation 21 : een instrument waarmee de lokale overheden hun strategieën voor duurzame ontwikkeling zelf kunnen evalueren, door middel van een vragenlijst
> www.localevaluation21.org


Nuttige documenten


Het handvest van Aalborg

> sustainable-cities.eu/Aalborg-Charter-79-2-3-.html

De engagementen van Aalborg
> www.aalborgplus10.dk/default.aspx?m=2&i=30

Laatste bijwerking

11.09.2009
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links