Documenten voor duurzame ontwikkeling


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Europese fondsen voor energie & klimaat 23-10-2020
2020 [Laatste update]
Europese projecten om beter samen te leven in onze steden 10-02-2020
2019 [Laatste update]
Milieu- en 'Lokale Agenda 21'-coördinatoren in het Brussels Gewest 19-03-2019
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2014 [Laatste update]
Duurzame overheidsopdrachten in Anderlecht 25-02-2014
Duurzame ontwikkeling ook in het OCMW 25-02-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
Ecologisch verantwoord beheer promoten in een lokaal bestuur 02-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Het Gewestelijk Programma voor de Reductie van Pesticiden 30-04-2013
2013 [Laatste update]
Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie: infosessie 11-03-2013
2012 [Laatste update]
Gezond, lokaal en duurzaam: nieuwe gewoontes rond voeding in Brussel 06-12-2012
2012 [Laatste update]
Voetgangersrijen in Evere - interview met de coördinatrice 21-09-2012
2012 [Laatste update]
Er moeten prioriteiten vastgelegd worden in de planning 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 02-02-2010
2009 [Laatste update]
Het onderdeel duurzame ontwikkeling in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2008 [Laatste update]
Energieprestatie van gebouwen - infosessie voor gemeentemandatarissen 17-12-2008
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Premie voor de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater : modelreglement 10-10-2008
2008 [Laatste update]
Energieprestatie van gebouwen (EPB) 08-07-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit de projectoproep Lokaal Agenda 21 2005 28-04-2008
2008 [Laatste update]
Schoolvervoersplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-03-2008
2007 [Laatste update]
Lokale Agenda 21: bezoek aan Leuven 06-11-2007
2007 [Laatste update]
Ukkel richt een schoonmaakterrein voor voertuigen in 02-10-2007
2007 [Laatste update]
Instrumenten, middelen en verwezenlijkingen inzake duurzame ontwikkeling 06-07-2007
2007 [Laatste update]
Duurzame ontwikkeling op de schoolbanken : educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van schoolgebouwen 06-06-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
De energie-uitgaven van de 19 gemeenten 15-03-2007
2006 [Laatste update]
Is ecologisch bouwen de toekomst van de bouw? 06-10-2006
2006 [Laatste update]
Voedingsmiddelen: wees fair, eet bio! 06-07-2006
2006 [Laatste update]
Verwarming, zwembad en participatie brengen duurzame ontwikkeling in de praktijk te Ottignies 06-06-2006
Duurzame inrichtingen in Rijsel 06-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
Duurzame aankopen: schoonmaakproducten 06-01-2006
2005 [Laatste update]
Duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten 06-11-2005
2005 [Laatste update]
Het beheer van verontre inigde bodems: overzicht van de Brusselse wetgeving 28-10-2005
Duurzame ontwikkeling : enquete in de Brusselse gemeenten 14-10-2005
Lastenboeken waarin milieuclausules opgenomen zijn : voorbeelden 11-10-2005
2004 [Laatste update]
Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt? 15-12-2004
Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008: federaal, maar ook gemeentelijk 15-12-2004
2004 [Laatste update]
Brussel, duurzame stad : actiegids 31-05-2004
2003 [Laatste update]
Het systeem voor milieubeheer EMAS ten dienste van de gemeenten 03-02-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links