De opdrachten van het Forum voor duurzame ontwikkeling

Bruxelles Environnement
Het Forum voor Duurzame Ontwikkeling is een project dat de VSGB op touw heeft gezet met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Het doel van het Forum is de Brusselse gemeenten en OCMW's concreet te helpen in hun streven naar duurzame ontwikkeling.

Op welke manier?


Onze Vereniging neemt allerlei initiatieven ter attentie van de lokale besturen:

 

  • uitwisseling van informatie en ervaringen via workshops en publicaties
  • verspreiding van informatie over acties die reeds ondernomen werden
  • ondersteuning en begeleiding van projecten in het kader van een Agenda 21
  • enz.

Laatste bijwerking

02.04.2013
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links