Lokale economie en tewerkstelling

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale economie en tewerkstelling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis brengt wisselend advies uit over het voorontwerp van wet op de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft Brulocalis om advies gevraagd over het voorontwerp van wet op de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Bedoeling is vooral dat gemeenteambtenaren voortaan integriteitsonderzoeken kunnen uitvoeren in het kader van inrichtingen die plaatselijk een economische activiteit ontplooien.

Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, dat de periode 2021-2025 behelst, worden 31 concrete maatregelen voorgesteld op basis van 5 pijlers voor gewestelijke actie. Het doel van dit plan is om op een gecoördineerde en doeltreffende manier tegemoet te komen aan de behoeften van eenoudergezinnen, en dan vooral aan die van alleenstaande vrouwen met kinderen.

Brulocalis

Dossier Pensioenen: Brulocalis interpelleert de Minister van Pensioenen over de 2e pijler en de beëindiging van de groepsverzekering door Belfius en Ethias

In haar zoektocht naar oplossingen voor de plaatselijke besturen, en na ontmoetingen met de verschillende betrokkenen van dit dossier, heeft Brulocalis op 30 juni twee brieven over pensioenen verstuurd. De eerste was gericht aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, en de tweede aan mevrouw Sarah Scaillet, Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst. In deze brieven vraagt Brulocalis enerzijds aan de Minister om flexibiliteit aan de dag te leggen door een overgangsperiode te voorzien voor de toepassing van de voorwaarden om te kunnen genieten van de stimulus tot oprichting van een tweede pensioenpijler in de loop van 2022, en, anderzijds, of de FOD van plan is om op te treden als opdrachtencentrale bij de oprichting van een pensioenfonds.

Modellen

Publicaties

Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

InnoVET XR-projecten

De Vlaamse regering lanceert de projectoproep « InnoVET XR ».

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur