Lokale economie en tewerkstelling

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale economie en tewerkstelling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
09.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid
en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, tot oprichting van e

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de werking van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten, waarvan het ook de statuten vaststelt. Ze is van toepassing op het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

30.03.2023 BBHR betr. steun voor investeringen en consultancy voor
ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte
economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne

Dit besluit voorziet in de toekenning van een steun aan ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne voor investeringen om het energieverbruik te verminderen evenals aan micro- en kleine ondernemingen voor externe consultancy met betrekking tot het verminderen van de energetische voetafdruk.

19.03.2023 KB wijz. KB 06.01.2019 houdende de organisatie van
de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-,
elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken
over de prijzen van aardgas en elektriciteit

In het kader van de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans, past dit besluit de gegevens aan die de Algemene Directie Energie kan opvragen bij de leveringsondernemingen van aardgas of bij de producenten van elektriciteit en warmte, evenals de gegevens die de beheerders van het transmissienet en van de distributienetten van elektriciteit en warmte moeten bezorgen.

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179
Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155