Lokale economie en tewerkstelling

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale economie en tewerkstelling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

CPAS

Vormingsdag ‘Institutionele kennismaking’, een organisatie van de Federatie van Brusselse OCMW’s, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel in Muntpunt

Op 12 oktober 2022 werd van 9.00 tot 13.00 uur een halve dag opleiding georganiseerd onder de naam ‘Vormingsdag over de werking van de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis, de OCMW's, Actiris, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel’. Deze halve dag, mede georganiseerd door de Federatie van Brusselse OCMW's, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel, vond plaats in Muntpunt. Het doel: de organisaties leren kennen en een studiedag die gepland staat in 2023, voorbereiden. Alle partijen van de socio-professionele inschakeling en de sociale economie en de sociaal-economische organisaties die langdurig werkzoekenden aan het werk moeten krijgen, werden rond de tafel gebracht.

Modellen

Publicaties

Analyses

Economie: matige prognoses voor 2023

Naar aanleiding van de vierde editie van haar webinar over de macro-economische situatie besprak BELFIUS – via Catherine DANSE en Arnaud FRIPPIAT– een vraag die bij het begin van het jaar ongetwijfeld op eenieders lippen brandt: wat houdt de economie voor ons in petto in 2023?
Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

ESF BHG (2014-2020)

Het programma ESF-BHG (2014-2020) is het operationeel programma van het Europees sociaal Fonds vo

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
09.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid
en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, tot oprichting van e

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de werking van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten, waarvan het ook de statuten vaststelt. Ze is van toepassing op het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

30.03.2023 BBHR betr. steun voor investeringen en consultancy voor
ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte
economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne

Dit besluit voorziet in de toekenning van een steun aan ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne voor investeringen om het energieverbruik te verminderen evenals aan micro- en kleine ondernemingen voor externe consultancy met betrekking tot het verminderen van de energetische voetafdruk.

19.03.2023 KB wijz. KB 06.01.2019 houdende de organisatie van
de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-,
elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken
over de prijzen van aardgas en elektriciteit

In het kader van de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans, past dit besluit de gegevens aan die de Algemene Directie Energie kan opvragen bij de leveringsondernemingen van aardgas of bij de producenten van elektriciteit en warmte, evenals de gegevens die de beheerders van het transmissienet en van de distributienetten van elektriciteit en warmte moeten bezorgen.

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst