Lokale economie en tewerkstelling

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale economie en tewerkstelling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

Vormingsdag ‘Institutionele kennismaking’, een organisatie van de Federatie van Brusselse OCMW’s, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel in Muntpunt

Op 12 oktober 2022 werd van 9.00 tot 13.00 uur een halve dag opleiding georganiseerd onder de naam ‘Vormingsdag over de werking van de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis, de OCMW's, Actiris, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel’. Deze halve dag, mede georganiseerd door de Federatie van Brusselse OCMW's, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel, vond plaats in Muntpunt. Het doel: de organisaties leren kennen en een studiedag die gepland staat in 2023, voorbereiden. Alle partijen van de socio-professionele inschakeling en de sociale economie en de sociaal-economische organisaties die langdurig werkzoekenden aan het werk moeten krijgen, werden rond de tafel gebracht.

Tekort aan werknemers met een inschakelingscontract (art. 60, §7) en de eerste statistieken van het nieuwe samenwerkingskader OCMW-Actiris 2022-2027.

Op 2 september 2022 stuurde de Federatie van Brusselse OCMW’s-Brulocalis twee afzonderlijke brieven naar Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt om de neutralisering of vrijwaring van de rapporten ‘Premie 350 euro’ (cijfers voor 2021) en de verhoging van de middelen ‘verhoogde toelage in de sociale economie’ te vragen, zodat de Brusselse OCMW’s het tekort aan werknemers met een inschakelingscontract (art. 60, §7) kunnen opvangen.

Modellen

Publicaties

Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur