Lokale economie en handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale en participatieve democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Te weinig geldautomaten in Brussel bekeken – grote zorgen voor de Brusselse gemeenten

Sinds de komst van Batopin in 2020, het nieuw gemeenschappelijk netwerk van bankneutrale geldautomaten, zijn er in Brussel aanzienlijk minder geldautomaten. Batopin is een initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC en staat voor Belgian ATM OPtimization Initiative. Heel wat mensen geraken nog moeilijk aan cash. Na enig getouwtrek om een compromis hebben de federale regering, via de drie bevoegde ministers (de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Alexia Bertrand) en de financiële sector, via de federatie Febelfin, op 31 maart uiteindelijk een akkoord bereikt over een betere spreiding van de geldautomaten over het hele land. Er komen nu 287 geldautomaten bovenop de bestaande plannen van Batopin. Brulocalis heeft daarom bij de Brusselse gemeenten navraag gedaan naar de voor hen mogelijke knelpunten en gepolst naar hun verwachtingen en behoeften. De resultaten van onze enquête kort op een rij.

Modellen

Publicaties

Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.03.2023 BBHR betr. steun voor investeringen en consultancy voor
ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte
economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne

Dit besluit voorziet in de toekenning van een steun aan ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne voor investeringen om het energieverbruik te verminderen evenals aan micro- en kleine ondernemingen voor externe consultancy met betrekking tot het verminderen van de energetische voetafdruk.

19.03.2023 KB wijz. KB 06.01.2019 houdende de organisatie van
de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-,
elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken
over de prijzen van aardgas en elektriciteit

In het kader van de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans, past dit besluit de gegevens aan die de Algemene Directie Energie kan opvragen bij de leveringsondernemingen van aardgas of bij de producenten van elektriciteit en warmte, evenals de gegevens die de beheerders van het transmissienet en van de distributienetten van elektriciteit en warmte moeten bezorgen.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155