Socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond socioprofessionele inschakeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

OCMW

Vormingsdag ‘Institutionele kennismaking’, een organisatie van de Federatie van Brusselse OCMW’s, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel in Muntpunt

Op 12 oktober 2022 werd van 9.00 tot 13.00 uur een halve dag opleiding georganiseerd onder de naam ‘Vormingsdag over de werking van de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis, de OCMW's, Actiris, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel’. Deze halve dag, mede georganiseerd door de Federatie van Brusselse OCMW's, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel, vond plaats in Muntpunt. Het doel: de organisaties leren kennen en een studiedag die gepland staat in 2023, voorbereiden. Alle partijen van de socio-professionele inschakeling en de sociale economie en de sociaal-economische organisaties die langdurig werkzoekenden aan het werk moeten krijgen, werden rond de tafel gebracht.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

12.03.2023 KB wijz. KB 20.07.1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de 'Terug Naar Werk-trajecten' onder de coörd

Dit besluit voert in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen de concepten van het 'Terug Naar Werk-traject', de 'Terug Naar Werk-coördinator' en het 'Terug Naar Werk-dossier' in teneinde de terugkeer naar het werk ten gunste van de zelfstandigen te optimaliseren.

18.04.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt principes voor het uitwerken van een beleid inzake het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval. Ze is van toepassing op het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, waartoe onder meer de (buitenschoolse) kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg behoren.

Contact

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

tel:+3222385159
Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179