Socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond socioprofessionele inschakeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

Vormingsdag ‘Institutionele kennismaking’, een organisatie van de Federatie van Brusselse OCMW’s, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel in Muntpunt

Op 12 oktober 2022 werd van 9.00 tot 13.00 uur een halve dag opleiding georganiseerd onder de naam ‘Vormingsdag over de werking van de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis, de OCMW's, Actiris, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel’. Deze halve dag, mede georganiseerd door de Federatie van Brusselse OCMW's, FeBIO, FeBISP en Tracé Brussel, vond plaats in Muntpunt. Het doel: de organisaties leren kennen en een studiedag die gepland staat in 2023, voorbereiden. Alle partijen van de socio-professionele inschakeling en de sociale economie en de sociaal-economische organisaties die langdurig werkzoekenden aan het werk moeten krijgen, werden rond de tafel gebracht.

Tekort aan werknemers met een inschakelingscontract (art. 60, §7) en de eerste statistieken van het nieuwe samenwerkingskader OCMW-Actiris 2022-2027.

Op 2 september 2022 stuurde de Federatie van Brusselse OCMW’s-Brulocalis twee afzonderlijke brieven naar Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt om de neutralisering of vrijwaring van de rapporten ‘Premie 350 euro’ (cijfers voor 2021) en de verhoging van de middelen ‘verhoogde toelage in de sociale economie’ te vragen, zodat de Brusselse OCMW’s het tekort aan werknemers met een inschakelingscontract (art. 60, §7) kunnen opvangen.

CPAS

SPI-Commissie Federatie van OCMW’s werkt aan nieuw besluit van de Brusselse regering i.v.m. ‘artikel 60’

Het opvolgingscomité , ingevoerd door artikel 21 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, heeft de SPI-commissie van de Brusselse Federatie van OCMW’s in september 2021 belast met de opdracht om verder te werken aan de hervorming van het bovengenoemde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.04.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt principes voor het uitwerken van een beleid inzake het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval. Ze is van toepassing op het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, waartoe onder meer de (buitenschoolse) kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg behoren.

Contact

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's