Actualiteit voor economie & tewerkstelling

Sensibiliserende workshops rond digitale inclusie

[11.05.2021] -

Ambulante handelaren - essentieel of niet-essentieel

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële producten van de ambulante handelaren is niet van toepassing [16.04.2021] AVCB

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft op 7 juli haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord ... [30.07.2020] -

[Covid-19] Het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten

We publiceren hieronder de omzendbrief van 14 mei 2020 van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse ... [25.05.2020] -

[Covid-19] Uitgaven die niet waren voorzien bij het opmaken van de gemeentebegrotingen voor het jaar 2020.

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, heeft op 18 maart een Omzendbrief opgesteld met betrekking ... [20.03.2020] AVCB

Raadpleeg het Charter dat kmo’s makkelijker toegang geeft tot overheidsopdrachten

[05.07.2019] -

Activiteitenverslag 2018 is verschenen

Het activiteitenverslag 2018 van Brulocalis is raadpleegbaar [01.07.2019] AVCB

Brulocalis spreekt FOD Volksgezondheid aan over werking Medex

Brulocalis en haar zusterverenigingen hebben een brief gestuurd naar de FOD Volksgezondheid, bevoegd voor de Medex, om te ... [22.05.2019] -

EU-begroting: 100 miljoen euro extra voor onderzoek en mobiliteitsprogramma's voor studenten in 2019

[15.05.2019] -

Hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: Brulocalis in actie!

In samenspraak met de VVSG en de UVCW reageerde Brulocalis op de plannen van minister Bacquelaine omtrent de hervorming van ... [06.08.2018] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links