Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Europese lokale en regionale besturen steunen hun Oekraïense collega's

Op 24 februari 2022 hebben lokale en regionale verkozenen uit heel Europa in een verklaring van de CEMR de veelvuldige aanvallen en schendingen van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne scherp veroordeeld. Zij betuigen hun volledige steun aan en solidariteit met het Oekraïense volk en hun collega's in de lokale en regionale besturen.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

SDG VOICES 2021

De Minister van Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, lanceert een projectoproep om organisaties

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.07.2020 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16.05.2005

Deze ordonnantie stemt in met het verdrag van Warschau van 16.05.2005 ter voorkoming van terrorisme. Dit verdrag bepaalt dat de lidstaten de handelingen die voorafgaan aan de terroristische daad zelf, strafbaar zullen stellen. Het verdrag voorziet ook een diepgaandere justitiële samenwerking tussen de lidstaten om de voorafgaande strafbare feiten op internationaal niveau te voorkomen en te bestraffen door middel van uitlevering en uitwisseling van informatie.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad