Sinds enkele jaren is Brulocalis dankzij de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zeer actief op het vlak van de internationale samenwerking met de landen van het Zuiden. Naast het meewerken aan verschillende werkgroepen coördineert Brulocalis het intergemeentelijk programma voor ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Zuiden en ondersteunt ze de Brusselse gemeenten bij hun projecten.

Logo van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

 

 

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Het integriteitsbeleid van Brulocalis op het vlak van ontwikkelingssamenwerking

Integriteitsbeleid

Nieuws

Publicaties

Analyses

Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (gis) 2017-2021 in de democratische republiek congo: enkele belangrijke lessen

In onze vorige editie hebben we de balans opgemaakt van het programma voor GIS 2017-2021 in Marokko en Senegal. Deze periode werd volledig gedomineerd door de pandemie, en dit heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor de Belgische gemeenten en hun partnergemeenten in Afrika. Hoewel de plaatselijke toestand en de reacties daarop in elk land anders waren, hebben de steden en gemeenten overal blijk moeten geven van aanpassingsvermogen en veerkracht in hun aanpak van deze uitzonderlijke situatie. De vijfjarige fase 2017-2021 van het programma voor GIS in de Democratische Republiek Congo (DRC) is dus zeker niet van een leien dakje verlopen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Contact

Charlotte Mali
tel:+3222385167
Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164
Frank Willemans
tel:+3222385163