Financiën

Beheer van de financiën in de Brusselse gemeenten.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.
actualites

Voor de Vlaamse, Waalse en Brusselse OCMW’s is dit niet het juiste moment om de coronasteun te stoppen

PERSBERICHT - BEGROTINGSCONCLAAF – De OCMW’s van de 3 landsdelen zien de verschillende coronasteunmaatregelen één voor één sneuvelen, terwijl de crisis en de sluiting van verschillende sectoren een jaar langer heeft geduurd dan verwacht, en de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis zich nu pas laten voelen. De 3 OCMW-federaties van Brussel, Vlaanderen en Wallonië vragen in koor aan de federale overheid om de coronasteun te verlengen tot eind 2022. Daarnaast hernieuwen ze hun vraag naar structurele herfinanciering. [27.10.2021] CPAS

Hervorming van het beheer van de erediensten – advies van Brulocalis

Trouw aan onze waarden, waaronder proactiviteit, hebben we het initiatief genomen om contact op te nemen met de leden van de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement. We hebben hen ons advies bezorgd over het beheer van de erediensten. Zo kunnen ze met kennis van zaken vragen stellen en een ontwerptekst stemmen die naar onze mening duidelijkheid brengt over de financieringsregels voor het patrimonium van erediensten, ook al blijven de gemeenten tot 2022 instaan voor de financiering van religieuze instellingen (kerken en andere gebouwen, zoals de woningen van de bedienaars). [11.10.2021] -

Toegang tot fiscale gegevens voor de gemeenten

Het Wetboek van de inkomstenbelasting werd gewijzigd om de gemeenten toegang te kunnen geven tot fiscale gegevens. Deze wetswijziging kadert in de administratieve vereenvoudiging en vergemakkelijkt het voor de gemeenten om steun toe te kennen aan hun burgers. [26.07.2021] -
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links